FMR är specialister på rekrytering och bemanning inom industri-, teknik- och bygg/fastighetsbranschen på både tjänstemanna- och kollektivsidan. Vi förmedlar personal på såväl assistent-, specialist- som chefsnivå och har varit verksamma i närmare 20 år. Som helhetsleverantör av HR-tjänster erbjuder vi rekrytering, second opinion, bemanning och outplacement. Läs mer på www.fmr.nu.

För större verkstadsföretag i Göteborg söker vi en robotsvetsare som även är intresserad av teknikutveckling. Företaget har för avsikt att hyra in under 6 månader och därefter ta över anställning! Tjänsten är inledningsvis på dagtid men kan bli aktuellt med 2-skift framöver.

Befintlig robotstation behöver förstärkas av en robotsvetsare som ska kunna köra anläggningen i produktion.

Robotstationen producerar idag skärmar (element) i rostfria material. Kvalitetskraven på fogarna är höga då tillverkning sker mot tryckkärlsdirektiv. Operationen ställer stora krav på geometrisk styrning och repeterbarhet. Robotsteknikern utför egen kontroll av svetsresultaten och utför manuell bättring av svetsresultatet vid behov (TIG-svetsning).
Skärmarna är relativt stora. Hanteringen sker med taktravers.

Kunskaper
Du skall kunna utföra självständigt arbete i arbetsstationen. Arbetssättet bör präglas av noggrannhet och systematik.

Du bör ha förståelse och intresse för automatiserad tillverkning (svetsning).

Specifika instruktioner samt formell kompetensprövning sker ute på företaget av erfaren personal.

Svetskunskap
Förståelse och användning av en modern sk synergisk svetsmaskin (MIG/MAG)
Handsvetsning med TIG (för att färdigställa skärmarna i stationen)
Maskinbetjäning och robotprogrammering.
Ladda/plundra fixturer. Arbetsobjekten hanteras med travers
Köra, övervaka och korrigera svetsning i robot. (med angiven utrustning)
Dagligt underhåll och tillsyn av utrustning

Vill du arbeta som robotsvetsare hos vårt kundföretag?

Ansökan

Har du frågor är du välkommen att kontakta Krister Eliasson på FMR via telefon 0707-899606. Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan!