Publicerad Befattning Enhet Sista ansökningsdag Ort
2020-10-23 2020-10-23 Projektledare inriktning Hälso- och sjukvårdssystem Log Gemensam materiel 2020-11-09 2020-11-09 Stockholm
2020-10-23 2020-10-23 Produktledare till Fältarbetsenheten Armé Vapen och skydd 2020-11-15 2020-11-15 Stockholm
2020-10-22 2020-10-22 Projektledare inom anläggning/installation till FM anläggningar LedM Anläggningar 2020-11-06 2020-11-06 Stockholm
2020-10-22 2020-10-22 Avdelningschef till Försvarets Materielverk Logistik 2020-11-05 2020-11-05 Stockholm
2020-10-21 2020-10-21 Enhetschef för Flygteknik i Linköping Flygmateriel 2020-11-15 2020-11-15 Linköping
2020-10-20 2020-10-20 Enhetsadministratör till HR-avdelningen HR 2020-10-30 2020-10-30 Stockholm
2020-10-13 2020-10-13 IT-säkerhetssamordnare till IT-staben IT styrning 2020-11-04 2020-11-04 Stockholm
2020-10-13 2020-10-13 Produktledare Strömförsörjning till Ledningssystemmateriel LedM Mobila ledningsplatser 2020-11-01 2020-11-01 Stockholm
2020-10-12 2020-10-12 Enhetschef till enheten Materieldata Log Verksamhetsstöd 2020-11-02 2020-11-02 Arboga
2020-10-12 2020-10-12 Projektledare inom flygtrafikledningssystem LedM Anläggningar 2020-11-06 2020-11-06 Stockholm
2020-10-09 2020-10-09 Intresseanmälan för praktik inom ramen för Lärande i arbete (LIA) Marknad och inköp 2020-12-31 2020-12-31 Stockholm
2020-10-06 2020-10-06 GRIPEN söker biträdande Chefsingenjör ILS GRIPEN Vidmakthållandeledning 2020-10-27 2020-10-27 Stockholm
2020-09-23 2020-09-23 Upphandlare/strategiska inköpare Marknad och inköp 2020-11-30 2020-11-30 Stockholm
2020-01-01 2020-01-01 Examensarbete på FMV 2020 FMV 2020-12-31 2020-12-31 Flera orter