Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätten?

Detta vänder sig enbart till dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd. Du kan då ha företrädesrätt till återanställning i hela FMV, eller i de geografiska områden som du själv önskar.

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked (eller underrättelse om avslut av tidsbegränsad anställning). Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och nio månader därefter. Du kan anmäla anspråk på företrädesrätten när som helst under den tid företrädesrätten gäller.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätten?

Om du vill göra anspråk på företrädesrätten klickar du på rutan ”ansök” nedan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg ReachMee. Du kommer även få besvara några olika frågor. En av frågorna du får besvara är vilket diarienummer som står på ditt uppsägningsbesked.

I ReachMee ska du också bifoga personligt brev och ditt CV så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekrytering. Om dina kvalifikationer eller kontaktuppgifter ändras under perioden uppdaterar du det själv i ReachMee.

Vad innebär företrädesrätten?

En anmälan om anspråk på företrädesrätten innebär att:

- du är sökande till alla lediga befattningar (även tidsbegränsade anställningar) inom den verksamhet/ort i FMV som du tidigare varit anställd inom, som du har tillräckliga kvalifikationer för.

- saklig grund såsom förtjänst och skicklighet är vägledande vid urvalet

- om du tackar nej till ett skäligt erbjudande om anställning är företrädesrätten förverkad.

 Har du frågor kontakta HR på fmv.fraga.hr@fmv.se