Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Riksrevisionens räkning i Riksrevisionens rekryteringssystem, ReachMee. Det kan t.ex. vara uppgift om namn, kontaktuppgifter, svar på urvalsfrågor m.m.

Riksrevisionen är personuppgiftsansvarig
Riksrevisionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad ska uppgifterna användas till?
Riksrevisionen använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan. Din ansökan kommer hanteras via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din jobbansökan. Om du söker ytterligare jobb hos Riksrevisionen kommer uppgifterna i din kandidatprofil att återanvändas i dessa rekryteringsprocesser.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för HR, rekryterande chef och övriga som arbetar med rekryteringen. I de fall även ett bemanningsföretag tar del av uppgifterna, framgår detta av annonsen.

Eftersom Riksrevisionen är en myndighet, blir ansökan och övriga handlingar som du ger in i rekyteringsärendet allmänna handlingar. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut på begäran, enligt offentlighetsprincipen.

Tänk på att endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas enligt kompetensprofilen i annonsen. Lämna inte läkarintyg eller annan känslig information.
Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Eftersom Riksrevisionen är en myndighet gäller arkivlagens bestämmelser om bevarande och gallring. Ansökningarna raderas två år efter att rekryteringsprojektet har avslutats. Du kan därför i regel inte begära att Riksrevisionen raderar uppgifter om dig innan denna tidsperiod har passerat.

Din kandidatprofil raderas samtidigt som ansökan förutsatt att du inte sökt ytterligare jobb hos Riksrevisionen vid ett senare tillfälle.

Om du blir anställd hos Riksrevisionen, eller om du överklagar ett beslut om tillsättning, bevaras ansökningshandlingarna i Riksrevisionens arkiv.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Riksrevisionen har om dig
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Riksrevisionen har om dig i form av ett registerutdrag. Om någon uppgift är felaktig kan du komplettera ansökan med korrekt information.

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering

Namn: Riksrevisionen
E-post: registrator@riksrevisionen.se
Organisationsnummer: 202100-5422
Postadress: 114 90 Stockholm
Besöksadress: Nybrogatan 55
Telefon: 08-5171 4000