Välkommen till Flens kommun - Sörmlands hjärta!

Som medarbetare i Flens kommun är du vårt ansikte utåt till kommunens invånare. Vi vill att du ska ha en bra arbetsplats där du trivs och känner dig motiverad till att göra ett fantastiskt jobb. Omvärlden förändras och vår organisation behöver dig som vill bidra med engagemang och en härlig energi.
Det arbete vi gör tillsammans varje dag, dygnet runt, året runt har sin utgångspunkt i vår vision, vår värdegrund och våra mål. Vi tror att bilden av Sörmlands hjärta skapas i varje möte med invånare, företagare och besökare, genom professionellt och respektfullt bemötande.

Inledning

I Flens kommun tror vi på mångfald, delaktighet och samverkan som en möjlighet att göra skillnad och påverka. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Vi rustar för utveckling och behöver dig som kan bidra med engagemang, vilja och uthållighet. Klimatet är vänligt och tillitsfullt och ger medarbetare utrymme att växa.

 

Välkommen till Flens kommun - Sörmlands hjärta.

 

Arbetsplats

Flens kommun har sin elevhälsopersonal organiserad i en central Barn- och elevhälsa med ett helhetsperspektiv omfattande förskola, grundskola och gymnasium. Vi står inför många spännande utmaningar med möjlighet att utveckla verksamheterna mot en trygg och hälsofrämjande lärmiljö med ökad måluppfyllelse och söker nu en engagerad skolpsykolog som har förmåga att omsätta sin psykologiska kompetens i lärmiljön.

 

Du kommer att i samarbete med övriga professioner inom enheten och tillsammans med skolans personal hitta möjligheter till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Du kommer att ingå som en del i den samlade elevhälsan och kommer att arbeta nära skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, logoped, rektorer och enhetschef för att barn och elever ska utvecklas, lära och nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Du kommer att få möjlighet att utveckla dig som skolpsykolog utifrån Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan.

 

Arbetsuppgifter

Som psykolog bidrar du med förståelse och kunskap om hur psykologiska faktorer i samverkan med miljön påverkar elevers möjligheter till lärande, utveckling och psykisk hälsa. Dina insatser kommer att omfatta alltifrån barnen i förskoleåldrarna till uppdrag inom kommunens gymnasium. Tonvikten i arbetet ligger på konsultativ handledning av pedagoger och personal samt utredning/utvecklingsbedömning av elever.

 

Vissa ärenden innebär direkt arbete med eleverna vilket även kan handla om psykologsamtal inom ramen för Ungdomsmottagningen. En annan viktig uppgift blir att stötta rektorer och personal i deras elevhälsoarbete på individ, grupp och organisationsnivå och vid behov ingå i de lokala elevhälsoteamen. Du kommer även att få delta i övergripande skolprocesser ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. 


Anställningen 

Anställningsform: Tillsvidareanställning, semestertjänst

 

Omfattning: 100 %

 

Tillträde: Snarast 

 

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog. 

 

Kontaktpersoner

Enhetschef, Carolina Eriksson 0157-430 230

Skolpsykolog, Håkan Gustafsson 0157-430 251

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som ska vara inkommen senast den 9 augusti 2021.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner