Tjänst Ort Sista ansökningsdag
Jurist till enheten för Verksjuridik ( visstid) Stockholm 2020-04-21 2020-04-21
Jurist till enheten för Verksjuridik Stockholm 2020-04-21 2020-04-21
Undervisningsråd med inriktning mot utredning och skolutveckling Stockholm 2020-04-13 2020-04-13