Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet i att lyckas med detta uppdrag. Skolverket erbjuder meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter samt ett omväxlande arbete med breda kontaktytor.

Skolverket utvecklar och förstärker arbetet med regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola och etablerar ytterligare en enhet för arbetet med riktade insatser.

Avdelningen för skolutveckling består för närvarande av åtta enheter. Avdelningen ansvarar för att utveckla skolan genom nationella insatser i olika skolutvecklingsprogram, men också genom att genomföra riktade insatser till huvudmän, skolor och förskolor. Nu utvecklar och förstärker vi arbetet med riktade insatser inom regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola och etablerar ytterligare en enhet fr.o.m. 2018-03-01.

Enheten ska arbeta med insatser som riktar sig till ett urval av huvudmän och skolor som har låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har svårigheter att vända sina resultat på egen hand. I samverkan med huvudmännen identifierar enheten insatser som stärker huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla undervisningen så att kunskapsresultatet höjs och likvärdigheten inom och mellan skolor ökar.

Vi söker flera undervisningsråd med bred erfarenhet från olika skolformer för arbete med skolutvecklingsuppdrag.

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer att vara inriktat mot utvecklingsinsatser som syftar till förbättrade kunskapsresultat, ökad likvärdighet och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Särskild vikt kommer att läggas vid huvudmännens styrning, systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk utveckling och elevhälsa. Uppdraget omfattar grundskolan och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer. Förskolor och förskoleklasser kan också vara målgrupper för insatserna. I arbetet ingår att göra urval av huvudmän och skolor som Skolverket erbjuder utvecklingsinsatser och följer under en längre tid. Som processtödjare medverkar du i arbetet med att göra nulägesanalyser av skolors utvecklingsbehov, upprätta åtgärdsplaner och träffa konkreta överenskommelser med skolor och skolhuvudmän om utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta i nära samarbete med kolleger på Skolverket och i dialog med representanter för skolhuvudmän och skolor.

Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, meningsfulla och komplexa uppgifter, ett omväxlande arbete med breda kontaktytor mot flera olika aktörer. En stor del av arbetet sker tillsammans med andra, men också på egen hand, t.ex. att utarbeta underlag för överenskommelser. I perioder är arbetsbelastningen hög och arbetsuppgifterna medför en hel del resor, framförallt inom landet. Därför ställs stora krav på flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

Du har:
• akademisk examen inom pedagogik, statsvetenskap, juridik eller beteendevetenskap
• god kunskap om styrsystemet och författningarna som rör skolan,
• dokumenterade kunskaper om och verksamhetsnära erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling,
• arbetat övergripande med frågor om skolutveckling och styrdokumentens funktion i skolväsendet,
• erfarenhet av dialogbaserat arbetssätt,
• god förmåga att agera konsultativt med råd och vägledning i såväl allmänna pedagogiska och didaktiska frågor som styrningsfrågor, kvalitetsfrågor och skoljuridiska frågor

Det är även meriterande med erfarenheter av samverkan med andra organisationer, lärosäten och nätverk i utbildningsfrågor. Arbetet ställer stora krav på din dialogkompetens, kommunikativa förmåga samt din muntliga och skriftliga språkbehandling, främst på svenska men också på engelska.

Personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten är att du är ansvarstagande och att du kan prioritera, organisera och hantera uppgifter på egen hand och i samspel med andra. Du är analytisk, lyhörd och initiativrik och kan självständigt driva frågor till ett avslut. Du har även lätt för att samarbeta med olika personalkategorier. Du känner dig bekväm med att representera Skolverket utåt och att förmedla ett budskap även i större sammanhang. Du har god förståelse för vad det innebär att arbeta som tjänsteman i en politiskt styrd organisation. Vi kommer att fästa stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Tjänsterna är tillvidareanställning, och Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsprov kan komma att användas i rekryteringsprocessen.

Sista ansökningsdag är fredag 29 december 2017.

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53, Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47 och Maj Götefelt (OFR/LF) tel. 08-527 334 28.

I denna rekrytering har Skolverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt från annonsförmedlare eller försäljare.

Kontaktpersoner

Kjell Hedwall

Avdelningschef

08-527 336 01

kjell.hedwall@skolverket.se

Ulrika Lundqvist

Enhetschef

08-527 333 66

ulrika.lundqvist@skolverket.se