Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studievägledare Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i data- och systemvetenskap, inriktning IT-projektledning Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-08 2023-02-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Trädgårdsmedarbetare (3 säsongsanställningar) Bergianska botaniska trädgården Sista ansökningsdag:2023-02-12 2023-02-12 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i termiskt isolerande skum baserade på textilavfall Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2023-03-13 2023-03-13 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare inom kromatinbiologi (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Utbildningsadministratör (tdisbegränsad anställning) Statistiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Ekonom (tidsbegränsad anställning) Specialpedagogiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i företagsekonomi, inriktning management Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-05 2023-02-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kurskoordinator (tidsbegränsad anställning) Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kurskoordinator Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-05 2023-02-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningskoordinator Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Controller Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i neurokemi Institutionen för biokemi och biofysik Sista ansökningsdag:2023-02-05 2023-02-05 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för folkhälsovetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-03 2023-02-03 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för organisk kemi Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare inom biofysik Institutionen för biokemi och biofysik Sista ansökningsdag:2023-02-02 2023-02-02 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Gruppchef för informations- och IT-säkerhet IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-05 2023-02-05 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Statsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-03 2023-02-03 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Administratör Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom strukturbiologi och strukturbaserad läkemedelsutveckling Institutionen för biokemi och biofysik Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i experimentella Operando-studier av katalytiska gränsytor med fotoelektronspektroskopi Fysikum Sista ansökningsdag:2023-03-10 2023-03-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Nationalekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Personalspecialist Personalavdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-09 2023-02-09 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskare i teoretisk fysik Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik Sista ansökningsdag:2023-01-30 2023-01-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetsjurist Rektors kansli Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Ekonom Fysikum Sista ansökningsdag:2023-02-12 2023-02-12 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i Arktiska oceanens dynamik Meteorologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kommunikatör för sociala medier, inriktning mot analys och marknadsföring Kommunikationsavdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor till EAT-Lancet Stockholms Resilienscentrum Sista ansökningsdag:2023-02-05 2023-02-05 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kommunikatör för sociala medier med inriktning mot redaktionellt arbete Kommunikationsavdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Informatör till Infocenter Studentavdelningen Sista ansökningsdag:2023-01-31 2023-01-31 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Administratör Språkstudion Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Säkerhetssamordnare inom laborativ verksamhet Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-01 2023-02-01 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i teckenspråk Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16 Humanistiska fakulteten Lärare
Linuxtekniker (2) IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2023-01-31 2023-01-31 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Kommunikatör Områdeskansliet för humanvetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Junior informationssäkerhetsspecialist IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2023-01-30 2023-01-30 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Ekonomihandläggare Institutet för social forskning (SOFI) Sista ansökningsdag:2023-01-31 2023-01-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i miljökemi Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i experimentella kvantberäkningar med Rydbergjoner Fysikum Sista ansökningsdag:2023-01-31 2023-01-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i materialkemi Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2023-02-06 2023-02-06 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i metallorganiska ramverk och elektrondiffraktion Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2023-02-06 2023-02-06 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i materialkemi Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2023-02-06 2023-02-06 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2023-02-01 2023-02-01 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom studier av reproduktivt och socialt beteende Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Biträdande lektor i finska med inriktning mot språkvetenskap och den sverigefinska minoriteten Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys Sista ansökningsdag:2023-01-31 2023-01-31 Humanistiska fakulteten Lärare
Postdoktor i studier av evolutionära egenskaper med fylogenetiska metoder Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i pedagogik Institutionen för pedagogik och didaktik Sista ansökningsdag:2023-01-30 2023-01-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i numerisk analys för ismodellering Matematiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-01-31 2023-01-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Biträdande lektor i funktionell adaptationsgenomik hos djur Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i beräkningsteknik för ismodellering Matematiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-01-31 2023-01-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i fysikens filosofi Filosofiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-01-31 2023-01-31 Humanistiska fakulteten Forskare/postdoktor