Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
IT-tekniker Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2022-09-05 2022-09-05 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Ekonomihandläggare med inriktning avtalshantering (tidsbegränsad anställning) Stockholms Resilienscentrum Sista ansökningsdag:2022-08-28 2022-08-28 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Trädgårdsmästare med växthusansvar (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ekologi, miljö och botanik Sista ansökningsdag:2022-08-26 2022-08-26 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studie- och yrkesvägledare (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik Sista ansökningsdag:2022-08-26 2022-08-26 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kommunikationschef Stockholms Resilienscentrum Sista ansökningsdag:2022-09-10 2022-09-10 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i teckenspråk (tidsbegränsad anställning) Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2022-08-26 2022-08-26 Humanistiska fakulteten Lärare
Ekonom Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsingenjör (tidsbegränsad anställning) Matematiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-08-20 2022-08-20 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskola (tidsbegränsad anställning) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2022-08-25 2022-08-25 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskare i RNA-biologi (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Dataskyddsombud Rektors kansli Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Servicemedarbetare till servicecenter Fastighetsavdelningen Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskare i populationsgenetiska analyser av laxartad fisk (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-08-17 2022-08-17 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i specialpedagogik Specialpedagogiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-09-05 2022-09-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Personalhandläggare Meteorologiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Senior nätverkstekniker IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2022-08-28 2022-08-28 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Administratör med inriktning mot faktura- och lönehandläggning (tidsbegränsad anställning) Institutionen för svenska och flerspråkighet Sista ansökningsdag:2022-08-17 2022-08-17 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studieadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för svenska och flerspråkighet Sista ansökningsdag:2022-08-17 2022-08-17 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studieadministratör Institutionen för svenska och flerspråkighet Sista ansökningsdag:2022-08-17 2022-08-17 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Ekonomihandläggare (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Nätverkstekniker med produktansvar IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskare i medicinsk strålningsfysik (tidsbegränsad anställning) Fysikum Sista ansökningsdag:2022-08-30 2022-08-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kemikaliesäkerhetssamordnare Fastighetsavdelningen Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Telefonist till IT-kompetens/Support IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskare i demografi (tidsbegränsad anställning) Sociologiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-08-28 2022-08-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kommunikatör för Oskar Kleincentret (tidsbegränsad anställning) Fysikum Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i förutsättningslös (non-target) analys med masspektrometri Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i digital kartering och övervakning av markens egenskaper samt hydrologisk modellering Institutionen för naturgeografi Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Personalhandläggare Institutionen för folkhälsovetenskap Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Lednings- och forskningsadministratör Juridiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-08-20 2022-08-20 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i folkhälsovetenskap Institutionen för folkhälsovetenskap Sista ansökningsdag:2022-08-21 2022-08-21 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Adjungerad lärare i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2022-08-25 2022-08-25 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning på samhällskunskap Institutionen för ämnesdidaktik Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning på historia (2 st) Institutionen för ämnesdidaktik Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning på de samhällsorienterande ämnena Institutionen för ämnesdidaktik Sista ansökningsdag:2022-08-22 2022-08-22 Humanistiska fakulteten Lärare
Laboratorietekniker Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2022-08-19 2022-08-19 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i marin molekylär ekotoxikologi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ekologi, miljö och botanik Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i marin ekotoxikologi och riskbedömning (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ekologi, miljö och botanik Sista ansökningsdag:2022-08-31 2022-08-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Biträdande lektor i offentlig rätt Juridiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-09-01 2022-09-01 Juridiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i statsvetenskap, inriktning global utveckling Statsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2022-09-12 2022-09-12 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Biträdande lektor i folkrätt Juridiska institutionen Sista ansökningsdag:2022-10-10 2022-10-10 Juridiska fakulteten Lärare
Professor i barn- och ungdomsvetenskap, inriktning förskola Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2022-09-05 2022-09-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare