Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Universitetslektor i pedagogik (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik 2022-06-08 2022-06-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Adjunkt i statsvetenskap (tidsbegränsad anställning) Statsvetenskapliga institutionen 2022-06-02 2022-06-02 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Systembibliotekarie med systemansvar och intresse av agil utveckling Stockholms universitetsbibliotek 2022-06-08 2022-06-08 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i specialpedagogik (tidsbegränsad anställning) Specialpedagogiska institutionen 2022-06-20 2022-06-20 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Gruppchef för informations- och IT-säkerhet IT-avdelningen 2022-06-20 2022-06-20 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Informationssäkerhetsansvarig (2) IT-avdelningen 2022-06-20 2022-06-20 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Ekonomihandläggare Statsvetenskapliga institutionen 2022-06-02 2022-06-02 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Arkivarie med verksamhetsutvecklingsuppdrag Stockholms universitetsbibliotek 2022-06-01 2022-06-01 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Arkivarie Stockholms universitetsbibliotek 2022-06-01 2022-06-01 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Programkoordinator Företagsekonomiska institutionen 2022-06-17 2022-06-17 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i elektronkristallografi Institutionen för material- och miljökemi 2022-06-15 2022-06-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent i materialkemi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för material- och miljökemi 2022-05-31 2022-05-31 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studievägledare (tidsbegränsad anställning) Fysikum 2022-06-13 2022-06-13 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utvecklingssamordnare för delportfölj Arbetsplats IT-avdelningen 2022-06-26 2022-06-26 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Administratör (tidsbegränsad anställning) Institutet för social forskning (SOFI) 2022-06-15 2022-06-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i molekylär toxikologi Institutionen för miljövetenskap 2022-06-19 2022-06-19 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i statistik (tidsbegränsad anställning) Statistiska institutionen 2022-05-31 2022-05-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Administrativ koordinator Socialantropologiska institutionen 2022-05-30 2022-05-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningskoordinator (1-2) Institutionen för svenska och flerspråkighet 2022-06-09 2022-06-09 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i filosofi (6-8) Filosofiska institutionen 2022-06-08 2022-06-08 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i filosofi med inriktning SI-verksamhet (11-14) Filosofiska institutionen 2022-06-08 2022-06-08 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Gruppchef till sektionen för IT-kompetens IT-avdelningen 2022-06-20 2022-06-20 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Utbildningshandläggare Statsvetenskapliga institutionen 2022-06-08 2022-06-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Senior IT-tekniker Linux IT-avdelningen 2022-06-12 2022-06-12 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskningsingenjör i materialkemi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för material- och miljökemi 2022-06-02 2022-06-02 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom biobaserade adsorption membraner med antifoulingytor Institutionen för material- och miljökemi 2022-06-15 2022-06-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Systemspecialist IT-avdelningen 2022-05-29 2022-05-29 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ämnesdidaktik 2022-05-29 2022-05-29 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i teckenspråk (tidsbegränsad anställning) Institutionen för lingvistik 2022-05-31 2022-05-31 Humanistiska fakulteten Lärare
Ekonom Institutionen för material- och miljökemi 2022-06-12 2022-06-12 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ekologi, miljö och botanik 2022-05-31 2022-05-31 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i i hjärnans evolution och hur den påverkar djurs beteenden Zoologiska institutionen 2022-07-15 2022-07-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent i data science (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap 2022-05-30 2022-05-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i socialantropologi (tidsbegränsad anställning) Socialantropologiska institutionen 2022-05-31 2022-05-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskare till projekt om insekters populationsgenetik och genomik (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen 2022-05-31 2022-05-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Studie- och karriärvägledare (tidsbegränsad anställning) Studentavdelningen 2022-06-01 2022-06-01 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Redaktör på förlag Stockholms universitetsbibliotek 2022-05-27 2022-05-27 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Gruppchef till sektionen för IT-produktion IT-avdelningen 2022-06-14 2022-06-14 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Laboratorietekniker Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2022-06-03 2022-06-03 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Biträdande lektor i socialt arbete, inriktning psykosocialt behandlingsarbete Institutionen för socialt arbete 2022-05-30 2022-05-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i socialt arbete, inriktning psykosocialt behandlingsarbete Institutionen för socialt arbete 2022-05-30 2022-05-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Redovisningsekonom (3) Ekonomiavdelningen 2022-06-05 2022-06-05 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Adjungerad lärare i matematikdidaktik Institutionen för ämnesdidaktik 2022-05-29 2022-05-29 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i matematikdidaktik (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ämnesdidaktik 2022-05-29 2022-05-29 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskningsingenjör inom arktiskt kolkretslopp (tidsbegränsad anställning) Institutionen för miljövetenskap 2022-05-29 2022-05-29 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i interaktioner mellan växter och jord i Arktis Institutionen för miljövetenskap 2022-05-29 2022-05-29 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Handläggare till tentamensservice Fastighetsavdelningen 2022-05-30 2022-05-30 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Laboratorietekniker (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2022-05-31 2022-05-31 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Antagningshandläggare Studentavdelningen 2022-06-01 2022-06-01 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Erfaren upphandlare Ekonomiavdelningen 2022-06-05 2022-06-05 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Adjunkter i språkdidaktik med inriktning mot svenska (1-2 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för ämnesdidaktik 2022-05-27 2022-05-27 Humanistiska fakulteten Lärare
Sektionschef med operativt ansvar Avd. för forsknings- och samverkansstöd 2022-06-05 2022-06-05 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Pedagogisk konsult tillika gruppledare Studentavdelningen 2022-06-03 2022-06-03 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Synteskemist (säsongsanställning) Institutionen för organisk kemi 2022-05-30 2022-05-30 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i RNA-biologi (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2022-05-27 2022-05-27 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i datorlingvistik Institutionen för lingvistik 2022-05-27 2022-05-27 Humanistiska fakulteten Forskare/postdoktor
Biträdande lektor i materialkemi med inriktning mot nanoporösa material (WISE Fellow) Institutionen för material- och miljökemi 2022-08-15 2022-08-15 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Biträdande lektor i materialkemi med inriktning mot cirkulära material och processer (WISE Fellow) Institutionen för material- och miljökemi 2022-08-15 2022-08-15 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskare med inriktning mot statsvetenskap (tidsbegränsad anställning) Statsvetenskapliga institutionen 2022-06-27 2022-06-27 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Biträdande lektor i organisk syntes med inriktning mot hållbar heterogen katalys (WISE Fellow) Institutionen för organisk kemi 2022-08-15 2022-08-15 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
IT-tekniker med data- och systemansvar Nationalekonomiska institutionen 2022-05-27 2022-05-27 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i matematikdidaktik (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ämnesdidaktik 2022-05-29 2022-05-29 Humanistiska fakulteten Lärare
Studievägledare (tidsbegränsad anställning) Institutionen för kultur och estetik 2022-05-29 2022-05-29 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Senior nätverkstekniker IT-avdelningen 2022-05-31 2022-05-31 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Amanuens till Institutet för social civilrätt Juridiska institutionen 2022-05-30 2022-05-30 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
IT-samordnare med GIS-ansvar Kulturgeografiska institutionen 2022-05-31 2022-05-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utvecklare IT-avdelningen 2022-05-31 2022-05-31 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Stockholms Resilienscentrum 2022-05-31 2022-05-31 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i numerisk ismodellering Institutionen för geologiska vetenskaper 2022-07-01 2022-07-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Administrativ chef Juridiska institutionen 2022-05-29 2022-05-29 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studieadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för mediestudier 2022-06-06 2022-06-06 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt/universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot europarätt (tidsbegränsad anställning) Juridiska institutionen 2022-05-27 2022-05-27 Juridiska fakulteten Lärare
Adjunkt/universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot miljörätt (tidsbegränsad anställning) Juridiska institutionen 2022-05-30 2022-05-30 Juridiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i företagsekonomi inriktning management (tidsbegränsad anställning) Företagsekonomiska institutionen 2022-06-01 2022-06-01 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Ekonom Institutionen för kultur och estetik 2022-05-30 2022-05-30 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Bibliotekarie inriktning avhandlingsstöd (tidsbegränsad anställning) Stockholms universitetsbibliotek 2022-05-27 2022-05-27 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Bibliotekarie inriktning lärandestöd (tidsbegränsad anställning) Stockholms universitetsbibliotek 2022-05-27 2022-05-27 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor till FAIRTRANS Stockholms Resilienscentrum 2022-06-15 2022-06-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutet för social forskning (SOFI) 2022-05-26 2022-05-26 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektledare för programverksamhet Konst + Forskning (tidsbegränsad anställning) Accelerator 2022-05-27 2022-05-27 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i konstvetenskap med inriktning mot äldre perioder (från antiken till ca 1800) Institutionen för kultur och estetik 2022-05-31 2022-05-31 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i Barn- och ungdomsvetenskap (tidsbegränsad anställning) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2022-06-01 2022-06-01 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i biofysik inriktning maskininlärning Institutionen för biokemi och biofysik 2022-05-31 2022-05-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i solfysik Institutionen för astronomi 2022-06-07 2022-06-07 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kommunikatör Områdeskansliet för naturvetenskap 2022-06-08 2022-06-08 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom instrumentering för radioastronomi Fysikum 2022-06-15 2022-06-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutet för social forskning (SOFI) 2022-05-31 2022-05-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Professor i barn- och ungdomsvetenskap, inriktning förskola Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2022-09-05 2022-09-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare