Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Forskare i syntetisk materialkemi (magnetokaloriska material) Institutionen för material- och miljökemi 2021-02-17 2021-02-17 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i syntetisk fysikalisk materialkemi (joniska vätskor) Institutionen för material- och miljökemi 2021-02-17 2021-02-17 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i syntetisk materialkemi (termoelektriska material) Institutionen för material- och miljökemi 2021-02-17 2021-02-17 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningskoordinator 10-15% (tidsbegränsad anställning) Juridiska institutionen 2021-02-15 2021-02-15 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kommunikatör med inslag av administration Fysikum 2021-02-14 2021-02-14 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Trädgårdsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ekologi, miljö och botanik 2021-02-08 2021-02-08 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Ekonom Studentavdelningen 2021-02-15 2021-02-15 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistenter (2 tidsbegränsade anställningar) Stressforskningsinstitutet 2021-02-05 2021-02-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i växelverkan mellan organisk aerosolkemi och molnbildning Institutionen för miljövetenskap 2021-02-03 2021-02-03 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i Matematik (tidsbegränsad anställning) Matematiska institutionen 2021-02-15 2021-02-15 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Adjunkt i klinisk psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi Psykologiska institutionen 2021-02-10 2021-02-10 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskare i immunologi Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2021-01-28 2021-01-28 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Provledare och assistenter till högskoleprovet den 13 mars 2021 Studentavdelningen 2021-03-11 2021-03-11 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Laboratorieassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för organisk kemi 2021-02-05 2021-02-05 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i straffrätt (tidsbegränsad anställning) Juridiska institutionen 2021-02-10 2021-02-10 Juridiska fakulteten Lärare
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för pedagogik och didaktik 2021-01-29 2021-01-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsingenjör med fokus på molekylära analytiska tekniker Institutionen för miljövetenskap 2021-03-01 2021-03-01 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Provkonstruktör av SFI-prov (tidsbegränsad anställning) Institutionen för språkdidaktik 2021-01-31 2021-01-31 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor med inriktning bioinformatik Institutionen för biokemi och biofysik 2021-03-07 2021-03-07 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i biofysik Institutionen för biokemi och biofysik 2021-01-31 2021-01-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i hälsoinformatik (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-01-31 2021-01-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Bioinformatiker Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2021-01-29 2021-01-29 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Administratör (tidsbegränsad anställning) Matematiska institutionen 2021-02-07 2021-02-07 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom instrumentering för radioastronomi i millimeterområdet Fysikum 2021-02-19 2021-02-19 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Senior supporttekniker Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-01-29 2021-01-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling Stockholms Resilienscentrum 2021-02-02 2021-02-02 Naturvetenskapliga fakulteten Doktorand
Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling Stockholms Resilienscentrum 2021-02-02 2021-02-02 Naturvetenskapliga fakulteten Doktorand
Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling Stockholms Resilienscentrum 2021-02-02 2021-02-02 Naturvetenskapliga fakulteten Doktorand
Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling Stockholms Resilienscentrum 2021-02-02 2021-02-02 Naturvetenskapliga fakulteten Doktorand
Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling Stockholms Resilienscentrum 2021-02-02 2021-02-02 Naturvetenskapliga fakulteten Doktorand
Forskningsassistent i nationalekonomi (tidsbegränsad anställning) Institutet för social forskning (SOFI) 2021-01-31 2021-01-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i utvecklingspsykologi Psykologiska institutionen 2021-01-28 2021-01-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Adjungerad lärare i fonetik Institutionen för lingvistik 2021-01-31 2021-01-31 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i pedagogik Institutionen för pedagogik och didaktik 2021-02-04 2021-02-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Kursadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för svenska och flerspråkighet 2021-01-28 2021-01-28 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i data- och systemvetenskap med inriktning informationssäkerhet Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-02-25 2021-02-25 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i internationella relationer (tidsbegränsad anställning) Inst f ekonomisk historia och internat. relationer 2021-01-31 2021-01-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i data- och systemvetenskap med inriktning forskningsmetodik och vetenskaplig kommunikation Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-02-15 2021-02-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i data- och systemvetenskap med inriktning interaktionsdesign och extended reality Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-02-01 2021-02-01 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i data- och systemvetenskap med inriktning programmering och systemutveckling Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-02-15 2021-02-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i data- och systemvetenskap med inriktning digitala informationssystem Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-03-04 2021-03-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i marin mikrobiell symbios Institutionen för ekologi, miljö och botanik 2021-02-01 2021-02-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i idéhistoria Institutionen för kultur och estetik 2021-01-31 2021-01-31 Humanistiska fakulteten Lärare
Postdoktor i data science (språkteknologi) Institutionen för data- och systemvetenskap 2021-01-31 2021-01-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i beräkningsastrofysik med fokus på exploderande massiva stjärnor Institutionen för astronomi 2021-01-31 2021-01-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i växtekologi med inriktning mot strandängars reglerande roll längs Östersjökusten Institutionen för ekologi, miljö och botanik 2021-01-29 2021-01-29 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Administrativ chef Institutionen för biokemi och biofysik 2021-01-31 2021-01-31 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom neurokemi Institutionen för biokemi och biofysik 2021-01-30 2021-01-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning Statsvetenskapliga institutionen 2021-02-11 2021-02-11 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i statsvetenskap Statsvetenskapliga institutionen 2021-02-11 2021-02-11 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare