Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
IKT-pedagog (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap 2020-12-15 2020-12-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Administrativ chef Institutionen för ekologi, miljö och botanik 2021-01-11 2021-01-11 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Portföljarkitekt IT-avdelningen 2020-12-17 2020-12-17 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-12-16 2020-12-16 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i atmosfärtrycks fotoelektrospektroskopi mätningar av katalytiska gränsytor Fysikum 2020-12-31 2020-12-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Adjunkt i tjeckiska (tidsbegränsad anställning) Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys 2020-12-07 2020-12-07 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskningsassistent till projekt om familjers lägenhetsboende och barns mobilitet och lek (tidsbegränsad anställning) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2021-01-01 2021-01-01 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Informatör (tidsbegränsad anställning) Områdeskansliet för naturvetenskap 2021-01-11 2021-01-11 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i lingvistik (4 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för lingvistik 2020-12-01 2020-12-01 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskare i semantisk interoperabilitet (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap 2020-12-02 2020-12-02 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Adjunkt i franska (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen 2020-12-13 2020-12-13 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i franska med inriktning mot andraspråksinlärning (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen 2020-12-13 2020-12-13 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i franska med inriktning mot litteratur (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen 2020-12-13 2020-12-13 Humanistiska fakulteten Lärare
Forskare i organisk kemi Institutionen för organisk kemi 2020-12-03 2020-12-03 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i att avgränsa jordens klimatkänslighet Meteorologiska institutionen 2020-11-29 2020-11-29 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Studie- och yrkesvägledare Institutionen för pedagogik och didaktik 2020-12-07 2020-12-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom studier av ribonukleotidreduktas och NrdR Institutionen för biokemi och biofysik 2020-12-03 2020-12-03 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap (tidsbegränsad anställning) Institutionen för mediestudier 2020-12-04 2020-12-04 Humanistiska fakulteten Lärare
Adjunkt i italienska (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen 2020-12-11 2020-12-11 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i ekonomisk historia (tidsbegränsad anställning) Inst f ekonomisk historia och internat. relationer 2020-12-04 2020-12-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i latinamerikastudier (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen 2020-12-13 2020-12-13 Humanistiska fakulteten Lärare
Adjunkter i språkdidaktik med inriktning mot svenska (1-2 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för språkdidaktik 2020-11-30 2020-11-30 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i latin (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen 2020-12-10 2020-12-10 Humanistiska fakulteten Lärare
Avtals- och samverkanshandläggare Avd. för forsknings- och samverkansstöd 2020-12-06 2020-12-06 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskare i membranproteinbioinformatik (tidsbegränsad anställning) Institutionen för biokemi och biofysik 2020-11-30 2020-11-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i teckenspråk (tidsbegränsad anställning) Institutionen för lingvistik 2020-11-30 2020-11-30 Humanistiska fakulteten Lärare
Adjunkt med inriktning mot arbete i fritidshem (tidsbegränsad anställning) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2020-12-09 2020-12-09 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskare i molekylär mikrobiologi Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-12-02 2020-12-02 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Adjunkt i socialantropologi (1-2 tidsbegränsade anställningar) Socialantropologiska institutionen 2020-12-04 2020-12-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Tentamensadministratör Fastighetsavdelningen 2020-12-12 2020-12-12 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i Osteoarkeologi, inriktning human osteoarkeologi Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2020-12-15 2020-12-15 Humanistiska fakulteten Lärare
Postdoktor i stokastisk och statistisk modellering av smittoutbrott Matematiska institutionen 2020-12-09 2020-12-09 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i smittspridningsmodellering med fokus på Covid-19 Matematiska institutionen 2020-12-09 2020-12-09 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i socialantropologi (tidsbegränsad anställning) Socialantropologiska institutionen 2020-12-04 2020-12-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i socialantropologi (tidsbegränsad anställning) Socialantropologiska institutionen 2020-12-04 2020-12-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor inom föroreningars mobilisering och transport i grundvatten Institutionen för naturgeografi 2020-12-31 2020-12-31 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i socialantropologi (tidsbegränsad anställning) Socialantropologiska institutionen 2020-12-04 2020-12-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i socialantropologi (tidsbegränsad anställning) Socialantropologiska institutionen 2020-12-04 2020-12-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Handläggare (tidsbegränsad anställning) Rektors kansli 2020-12-13 2020-12-13 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i algebraisk geometri Matematiska institutionen 2020-12-20 2020-12-20 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i marin geologi/mikropaleontologi Institutionen för geologiska vetenskaper 2020-12-10 2020-12-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetsjurist (tidsbegränsad anställning) Rektors kansli 2020-12-12 2020-12-12 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning Statsvetenskapliga institutionen 2021-02-11 2021-02-11 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i statsvetenskap Statsvetenskapliga institutionen 2021-02-11 2021-02-11 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Handläggare av högskoleprovet (2 tidsbegränsade anställningar) Studentavdelningen 2020-11-30 2020-11-30 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Amanuens i folkhälsovetenskap Institutionen för folkhälsovetenskap 2020-12-04 2020-12-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i spanska (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen 2020-11-30 2020-11-30 Humanistiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i specialpedagogik Specialpedagogiska institutionen 2021-01-11 2021-01-11 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Press- och redaktionschef Kommunikationsavdelningen 2020-12-01 2020-12-01 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i psykologi, med inriktning utvecklingspsykologi Psykologiska institutionen 2020-12-18 2020-12-18 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i marin hydrogeologi/geokemi/geofysik Institutionen för geologiska vetenskaper 2020-12-10 2020-12-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Arkivarie/studieadministratör Statsvetenskapliga institutionen 2020-11-30 2020-11-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i klinisk psykologi, med inriktning psykodynamisk terapi Psykologiska institutionen 2020-12-15 2020-12-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskningsassistenter (3 tidsbegränsade anställningar) Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2020-12-04 2020-12-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Inköpssamordnare Ekonomiavdelningen 2020-11-29 2020-11-29 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Projektadministratör med inriktning mot språkdidaktik på Språkstudion (tidsbegränsad anställning) Institutionen för språkdidaktik 2020-11-29 2020-11-29 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i skatterätt (tidsbegränsad anställning) Juridiska institutionen 2020-11-30 2020-11-30 Juridiska fakulteten Lärare
Postdoktor i fettvävnad och energimetabolism Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-11-30 2020-11-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i fettvävnad och energimetabolism Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-11-30 2020-11-30 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Laboratorietekniker (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst 2020-11-30 2020-11-30 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom neurokemi Institutionen för biokemi och biofysik 2020-12-15 2020-12-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i axion-teori och astrofysik Fysikum 2020-12-01 2020-12-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i astronomi med inrikting mot multi-messenger-astrofysik Institutionen för astronomi 2021-01-15 2021-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i astropartikelfysik eller teoretisk partikelfysik Fysikum 2020-12-01 2020-12-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i astronomi Institutionen för astronomi 2020-12-01 2020-12-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktorer i data science med LSST (2) Fysikum 2021-01-15 2021-01-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare i teoretisk fysik Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik 2021-01-16 2021-01-16 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor