Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Projektkoordinator (tidsbegränsad anställning) Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-29 2024-03-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent i materialkemi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2024-03-28 2024-03-28 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Upphandlare Ekonomiavdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-14 2024-03-14 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor Transmod Stockholms Resilienscentrum Sista ansökningsdag:2024-03-02 2024-03-02 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Projektassistent (säsongsanställning) Institutionen för ekologi, miljö och botanik Sista ansökningsdag:2024-03-22 2024-03-22 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i människa-datorinteraktion Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-31 2024-03-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Arkivarie Stockholms universitetsbibliotek Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Arkivarie med inriktning e-arkiv och digitalt bevarande Stockholms universitetsbibliotek Sista ansökningsdag:2024-03-27 2024-03-27 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i Kognitiv neurovetenskap Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-31 2024-03-31 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Biträdande lektor i marin seismisk sedimentologi Institutionen för geologiska vetenskaper Sista ansökningsdag:2024-05-20 2024-05-20 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Postdoktor i beräkningsmaterialkemi Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Laboratorietekniker vid enheten för biogeokemi Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-31 2024-03-31 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i ekologi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ekologi, miljö och botanik Sista ansökningsdag:2024-03-22 2024-03-22 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Adjungerad lärare i sociologi Sociologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-06 2024-03-06 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Lokalstrateg Fastighetsavdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-25 2024-03-25 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Flyttpersonal (tidsbegränsad anställning) Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-11 2024-03-11 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i membranbiokemi Institutionen för biokemi och biofysik Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsingenjör inom ancient DNA Institutionen för arkeologi och antikens kultur Sista ansökningsdag:2024-03-18 2024-03-18 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i ryska (tidsbegränsad anställning) Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Humanistiska fakulteten Lärare
Ekonomihandläggare, särskilt ansvar studieavgifter Studentavdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Administrativ chef Specialpedagogiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Fransktalande forskningskoordinator (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-12 2024-03-12 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Juridiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Rektor Stockholms universitet Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i oorganisk kemi med inriktning mot transmissionselektronmikroskopi Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2024-04-28 2024-04-28 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutet för internationell ekonomi Sista ansökningsdag:2024-03-08 2024-03-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i statistik, inriktning statistisk programmering Statistiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Provkonstruktör, enheten Nationella prov i sfi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ämnesdidaktik Sista ansökningsdag:2024-03-20 2024-03-20 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
IT-koordinator Institutionen för pedagogik och didaktik Sista ansökningsdag:2024-03-06 2024-03-06 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Verksamhetscontroller, inriktning verksamhetsplanering och utveckling Fastighetsavdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-18 2024-03-18 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom atmosfärsvetenskap Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Djurvårdare (2 säsongsanställningar) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i immunologi Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kommunikatör (tidsbegränsad anställning) Områdeskansliet för humanvetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-08 2024-03-08 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Systemspecialist Ladok Studentavdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, inriktning språk och kommunikation i förskolan Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2024-04-08 2024-04-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i experimentell atom-, molekyl- och klusterfysik Fysikum Sista ansökningsdag:2024-04-15 2024-04-15 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Senior analytiker (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektadministratör Institutionen för pedagogik och didaktik Sista ansökningsdag:2024-03-05 2024-03-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Biträdande lektor i Miljökemi av organiska föroreningar med inriktning mot datavetenskapliga verktyg Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Agil coach/Utvecklingssamordnare IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Ekonom Institutet för social forskning (SOFI) Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studievägledare (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektledare (tidsbegränsad anställning) Institutionen för biokemi och biofysik Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Laboratorieassistent inom ekotoxikologi Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor - klimatmitigering i skogssystem Stockholms Resilienscentrum Sista ansökningsdag:2024-03-17 2024-03-17 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent inom fältarbete med tättingar (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-31 2024-03-31 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i tropisk nederbörd Meteorologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-03 2024-03-03 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor