Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Amanuens i företagsekonomi, inriktning redovisning Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-24 2023-02-24 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsadministratör (tdisbegränsad anställning) Förlängd ansökningstid t.o.m. : 2023-02-17 Statistiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-17 2023-02-17 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Amanuens i företagsekonomi, inriktning management Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-12 2023-02-12 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i analytisk miljökemi Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2023-03-19 2023-03-19 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsadministratör Nationalekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Antagningshandläggare (tidsbegränsad anställning) Studentavdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-26 2023-02-26 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Linuxtekniker (2) IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare (tidsbegränsad anställning) Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-17 2023-02-17 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Amanuens i observationell solfysik Institutionen för astronomi Sista ansökningsdag:2023-02-26 2023-02-26 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för folkhälsovetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i familjerätt och offentlig rätt (tidsbegränsad anställning) Juridiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Juridiska fakulteten Lärare
Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning redovisning (tidsbegränsad anställning) Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskningsassistent (1-2 tidsbegränsade anställningar) Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Sektionschef lokal- och bostadsförsörjning Fastighetsavdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-23 2023-02-23 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Ekonomihandläggare Institutet för social forskning (SOFI) Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kvalificerad projektekonom med intresse för EU-projekt Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-22 2023-02-22 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Verksamhetscontroller Rektors kansli Sista ansökningsdag:2023-03-05 2023-03-05 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Personalhandläggare Institutionen för folkhälsovetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-22 2023-02-22 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Upphandlare Ekonomiavdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-22 2023-02-22 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i numerisk modellering av istäcken Institutionen för geologiska vetenskaper Sista ansökningsdag:2023-02-26 2023-02-26 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i experimentell karaktärisering av katalytiska ytor med optisk- och röntgenspektroskopi Fysikum Sista ansökningsdag:2023-03-01 2023-03-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Adjungerad lärare i klinisk psykologi, inriktning KBT (tidsbegränsad anställning) Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-04-03 2023-04-03 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Personalhandläggare Historiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Studievägledare Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i data- och systemvetenskap, inriktning IT-projektledning Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-08 2023-02-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Trädgårdsmedarbetare (3 säsongsanställningar) Bergianska botaniska trädgården Sista ansökningsdag:2023-02-12 2023-02-12 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i termiskt isolerande skum baserade på textilavfall Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2023-03-13 2023-03-13 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskare inom kromatinbiologi (tidsbegränsad anställning) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Ekonom (tidsbegränsad anställning) Specialpedagogiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Kurskoordinator (tidsbegränsad anställning) Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningskoordinator Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Controller Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsadministratör (tidsbegränsad anställning) Institutionen för folkhälsovetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutionen för organisk kemi Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Administratör Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2023-02-20 2023-02-20 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom strukturbiologi och strukturbaserad läkemedelsutveckling Institutionen för biokemi och biofysik Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i experimentella Operando-studier av katalytiska gränsytor med fotoelektronspektroskopi Fysikum Sista ansökningsdag:2023-03-10 2023-03-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Nationalekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Personalspecialist Personalavdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-09 2023-02-09 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetsjurist Rektors kansli Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Ekonom Fysikum Sista ansökningsdag:2023-02-12 2023-02-12 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i Arktiska oceanens dynamik Meteorologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-14 2023-02-14 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kommunikatör för sociala medier, inriktning mot analys och marknadsföring Kommunikationsavdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Kommunikatör för sociala medier med inriktning mot redaktionellt arbete Kommunikationsavdelningen Sista ansökningsdag:2023-02-28 2023-02-28 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Administratör Språkstudion Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i teckenspråk Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2023-02-16 2023-02-16 Humanistiska fakulteten Lärare
Kommunikatör Områdeskansliet för humanvetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i miljökemi Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor inom studier av reproduktivt och socialt beteende Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i studier av evolutionära egenskaper med fylogenetiska metoder Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-10 2023-02-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Biträdande lektor i funktionell adaptationsgenomik hos djur Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2023-02-15 2023-02-15 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare