Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Jobb Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Yrkeskategori
Adjunkt i ryska (tidsbegränsad anställning) Inst f slav & balt spr, finska, nederländska & tys Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Humanistiska fakulteten Lärare
Ekonomihandläggare, särskilt ansvar studieavgifter Studentavdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Projektkoordinator i psykologi Psykologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Administrativ chef Specialpedagogiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskare i cybersäkerhet (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Fransktalande forskningskoordinator (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-12 2024-03-12 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Utbildningsassistent Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Juridiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Juridiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Rektor Stockholms universitet Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor Transmod Stockholms Resilienscentrum Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Universitetslektor i oorganisk kemi med inriktning mot transmissionselektronmikroskopi Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2024-04-28 2024-04-28 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) Institutet för internationell ekonomi Sista ansökningsdag:2024-03-08 2024-03-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Adjunkt i statistik, inriktning statistisk programmering Statistiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Provkonstruktör, enheten Nationella prov i sfi (tidsbegränsad anställning) Institutionen för ämnesdidaktik Sista ansökningsdag:2024-03-20 2024-03-20 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Produktansvarig till team Digital arbetsplats IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
IT-koordinator Institutionen för pedagogik och didaktik Sista ansökningsdag:2024-03-06 2024-03-06 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Verksamhetscontroller, inriktning verksamhetsplanering och utveckling Fastighetsavdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-18 2024-03-18 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom atmosfärsvetenskap Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Djurvårdare (2 säsongsanställningar) Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i immunologi Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Kommunikatör (tidsbegränsad anställning) Områdeskansliet för humanvetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-08 2024-03-08 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Systemspecialist Ladok Studentavdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-10 2024-03-10 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, inriktning språk och kommunikation i förskolan Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2024-04-08 2024-04-08 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Sista ansökningsdag:2024-04-30 2024-04-30 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Universitetslektor i experimentell atom-, molekyl- och klusterfysik Fysikum Sista ansökningsdag:2024-04-15 2024-04-15 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Senior analytiker (tidsbegränsad anställning) Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektadministratör Institutionen för pedagogik och didaktik Sista ansökningsdag:2024-03-05 2024-03-05 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Biträdande lektor i Miljökemi av organiska föroreningar med inriktning mot datavetenskapliga verktyg Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03 Naturvetenskapliga fakulteten Lärare
Ekonomiadministratör Institutionen för ekologi, miljö och botanik Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Agil coach/Utvecklingssamordnare IT-avdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Evenemangsvärd (tidsbegränsad anställning) Rektors kansli Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Kommunikatör med produktansvar för universitetets medarbetarwebb Kommunikationsavdelningen Sista ansökningsdag:2024-02-27 2024-02-27 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Ekonom Institutet för social forskning (SOFI) Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Servicetekniker (tidsbegränsad anställning) Fastighetsavdelningen Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01 Universitetsförvaltningen/övrigt Teknisk/administrativ personal
Studievägledare (tidsbegränsad anställning) Romanska och klassiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04 Humanistiska fakulteten Teknisk/administrativ personal
Projektledare (tidsbegränsad anställning) Institutionen för biokemi och biofysik Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Administrativ chef Kriminologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Universitetslektor i specialpedagogik (tidsbegränsad anställning) Specialpedagogiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26 Samhällsvetenskapliga fakulteten Lärare
Fältassistenter till Tarfala forskningsstation (6 tidsbegränsade anställningar) Stockholms universitets Östersjöcentrum Sista ansökningsdag:2024-02-25 2024-02-25 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Fastighetstekniker till Tarfala forskningsstation Stockholms universitets Östersjöcentrum Sista ansökningsdag:2024-02-25 2024-02-25 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Köksansvariga kockar till Tarfala forskningsstation Stockholms universitets Östersjöcentrum Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom livshistoria och genuttryck Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor i beräkningsmaterialkemi Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Dataanalytiker inom AI-baserad ljudklassificering (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Laboratorieassistent inom ekotoxikologi Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor inom utveckling och tillämpning av maskininlärningsmetoder för sammanställning av djupdata Institutionen för geologiska vetenskaper Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Postdoktor - klimatmitigering i skogssystem Stockholms Resilienscentrum Sista ansökningsdag:2024-03-17 2024-03-17 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Forskningsassistent inom fältarbete med tättingar (tidsbegränsad anställning) Zoologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-31 2024-03-31 Naturvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Postdoktor i tropisk nederbörd Meteorologiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-03-03 2024-03-03 Naturvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor
Amanuens i företagsekonomi inriktning redovisning (3) Företagsekonomiska institutionen Sista ansökningsdag:2024-02-25 2024-02-25 Samhällsvetenskapliga fakulteten Teknisk/administrativ personal
Biträdande lektor i teckenspråk Institutionen för lingvistik Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28 Humanistiska fakulteten Lärare
Postdoktor i människa-datorinteraktion Institutionen för data- och systemvetenskap Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29 Samhällsvetenskapliga fakulteten Forskare/postdoktor