Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Doktorandplats Institution/motsvarande Sista ansökningsdag Organisation Kategori
Doktorand i molekylär biovetenskap Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning
Doktorand i molekylär biovetenskap Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning
Doktorand i molekylär biovetenskap Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning
Doktorand i AI för läkemedelsutveckling Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning
Doktorand i molekylär biovetenskap Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning
Doktorand i molekylär biovetenskap Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning
Doktorand i molekylär biovetenskap Inst f molekylär biovetenskap, Wenner-Grens inst Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning
Doktorand i miljövetenskap, det kemiska exposomet och kopplingar till hälsoeffekter hos sällskapsdjur Institutionen för miljövetenskap Sista ansökningsdag:2024-08-15 2024-08-15 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning
Doktorand i geokemi och petrologi med fokus på nya tekniker för borttagning av koldioxid Institutionen för geologiska vetenskaper Sista ansökningsdag:2024-07-07 2024-07-07 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning
Doktorand i datadriven evolution och biodiversitet: Växters utrotning Institutionen för ekologi, miljö och botanik Sista ansökningsdag:2024-07-31 2024-07-31 Naturvetenskapliga fakulteten Anställning