vid Socialantropologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-12-04.

Vid Socialantropologiska institutionen bedrivs undervisning och forskning som utmärks av ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld. Geografiskt spänner institutionens forskning över nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition som ständigt förnyas.

Socialantropologiska institutionens tematiska forskning har tilldragit sig internationell uppmärksamhet och befinner sig inom flera områden i den absoluta forskningsfronten.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och handledning på grundnivå med inriktning på medicinsk antropologi och socialantropologi.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialantropologi. Den pedagogiska och administrativa kompetensen ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska och administrativa verksamheten.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Största vikt kommer att ges bedömningsgrunderna för pedagogisk och administrativ skicklighet. Därefter kommer vikt att ges åt vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Särskild vikt fästs vid: förmåga, beredskap och erfarenhet av att undervisa och planera ett brett spektrum av kurser inom socialantropologi.

Förmåga och beredskap att i samarbete med lärarkollegiet, bedriva kursutveckling och pedagogisk kvalitetsutveckling.

Stor vikt fästs vid: administrativ skicklighet och dokumenterad samarbetsförmåga.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid, 100 %, och är tidsbegränsad från 1 januari 2021 till 30 juni 2021.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Johan Lindquist, tfn 08-16 26 89, johan.lindquist@socant.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-12-04