vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi  ACES.  Sista ansökningsdag: 2019-09-30

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med drygt 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över fem olika huvudområden: biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, ekotoxikologi och analytisk kemi. 

Projektbeskrivning 
Tinande permafrost släpper ifrån sig gammalt organiskt kol till det vidsträckta Östsibiriska Arktiska Havet, via floder och kustnära erosion. Projektets huvudmålsättning är att öka kunskapen om det organiska kolets olika källor, transport och nedbrytningsprocesser;  nyckelaspekter av permafrost kol-klimat kopplingarna. Projektet erbjuder möjlighet att vara delaktig i studier av både det kontemporära kolkretsloppet såväl som under tidigare värmeperioder genom studier av djupa sedimentkärnor.  Projektet är en integrerad och central del av vår prioriterade pågpende forskning i vår grupp och med internationella kollegor; tjänsten erbjuder möjligheter att påverka forskningsprojektets inriktning och upplägg. Vår forskargrupp har god erfarenhet av biomarkör och molekyl-specifik isotopanalys av organiska molekyler i luft, vatten och sediment, och rik tillgång till arkiverade prover från Östsibiriska Arktisa Havet från tidigare expeditioner samt möjligheter till nya expeditioner.

Vår forskningsinriktade institution har över 200 anställda varav ca. 20 är postdoktorer och och ca. 60 doktorander, rekryterade från många olika länder.  Vi är väl integrerade i Bolincentret för klimatforskning, ett nationellt excellenscenter.

Vår forskning inom detta område finansieras främst av Vetenskapsrådet, ett EU-H2020 projekt samt Europeiska Forskningsrådet (ERC) genom ett Advanced Grant.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom geo-, miljö- eller atmosfärsvetenskap, kemi eller teknik. Erfarenhet av extraktion och analys av biomarkörer, gaskromatografi och organisk mass spektrometri, isotopmasspektrometri, hantering av gaser, instrumentutveckling och handhavande, samt fältprovtagning är meriterande. En bakgrund inom organisk geokemi eller liknande är passande. Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som gedigen erfarenhet av att författa och publicera vetenskapliga texter är mycket önskvärt. 

Bedömningsgrunder 
Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra post-doc forskningsprojektet.  Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, analytiska förmåga, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbete tillsammans med andra.   Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalite och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten, samt intervjuer.

Anställningsvillkor  
Post-doc anställningskontraktet är på maximalt 2 år, med möjlighet till förlängning under särskilda förutsättningar. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se 

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag: 2019-09-30