vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES). Sista ansökningsdag: 2019-09-30. 

Vår forskningsinriktade institution har över 200 anställda varav ca. 20 är postdoktorer och och ca. 60 doktorander, rekryterade från många olika länder. Vi är centralt integrerade i Bolincentret för klimatforskning, ett nationellt excellenscenter.

Projektbeskrivning
Tinande permafrost, kollapsande metanhydrater och djupare lager av naturgas bidrar alla till det metan som nu läcker upp ur den grunda havsbotten på Östsibiriska Arktiska Oceanen – världens största kusthav. Det råder stor osäkerhet kring de relativa bidragen från dessa olika metankällor, och hur systemet i havsbotten fungerar.  Projektet erbjuder möjlighet att källbestämma det metan som nu frigörs från havsbotten och som når upp till atmosfären genom att mäta trippelisotopsammansättningen av det frigjorda metanet – som ett slags geokemiskt fingeravtryck. Det finns redan prover lagrade för projektet och fler kommer inhämtas i internationella fältkampanjer i Arktis - från borrkärnor, havsvatten och luft. Postdoktorsprojektet innefattar också aktivt arbete med vakuum- och gashanteringssystem, laser spektroskopi och gas kromatografi -  (isotop) masspektrometri.

Kvalifikationer
Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom geo-, miljö- eller atmosfärsvetenskap, kemi eller teknik. Din kompetens kan vara uppbyggd from erfarenheter inom t.ex. organisk geokemi, isotopgeokemi, ”deep earth” gas geokemi, atmosfärskemi, ekologi eller relaterade fält. Praktisk erfarenhet med gaskromatografi, laserspektrometri, och/eller isotopmasspektrometri, samt hantering av gas-separationssystem, instrumentutveckling och handhavande, samt fältprovtagning är också meriterande.  Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som gedigen erfarenhet av att författa vetenskapliga texter är mycket önskvärt.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. 

Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra post-doc forskningsprojektet.  Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, analytiska förmåga, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbete tillsammans med andra.   Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalite och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten, samt intervjuer.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag: 2019-09-30