Adjunkt i statsvetenskap (tidsbegränsad anställning)

Stockholm

Ref.nr SU FV-2109-22

vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-06-02.

Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildning- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Institutionen har drygt 80 medarbetare och omkring 800 studenter. För mer information om institutionen, se www.statsvet.su.se.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bedriva undervisning inom det statsvetenskapliga området. Den undervisning som anställningen omfattar är kurser på grundnivå enligt nedan:

  • Politisk teori
  • Komparativ politik
  • Statsvetenskapliga metoder
  • Internationell politik
  • Att studera demokrati

Behörighetskrav
Behörig att anställas som adjunkt i statsvetenskap är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått statsvetenskaplig högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade erfarenheter från arbete med utbildning inom högskola och universitet.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet av behöriga sökande läggs särskild vikt vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på högskola och universitet. Särskild vikt fästs också vid skicklighet visad genom undervisning inom något av områdena statsvetenskaplig metod, politisk teori, komparativ politik, offentlig förvaltning samt internationell politik. Därutöver kommer avseende fästas vid dokumenterad relevant yrkesskicklighet som är av betydelse. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt.

Universitetet kommer främst att beakta de som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser deltid och är tidsbegränsad i sex månader. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde under höstterminen 2022.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor, Jon Nyhlén, tfn 08-16 35 75, jon.nyhlen@statsvet.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-06-02


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18172&rmlang=SE