Postdoktor i i hjärnans evolution och hur den påverkar djurs beteenden

Stockholm

Ref.nr SU FV-2016-22

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-07-15.

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet består av fem avdelningar: ekologi, etologi, funktionell zoomorfologi, populationsgenetik samt systematik och evolutionsforskning. Institutionen har 45–50 anställda och ungefär lika många verksamma doktorander. Den utlysta anställningen är placerad inom Avdelning för etologi.

Projektbeskrivning
Anställningen är placerad i Niclas Kolms forskargrupp vid Zoologiska institutionen. Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur evolutionära förändringar i hjärnans morfologi påverkar beteendevariation (och vice versa). Till förfogande för projektet står tre väl etablerade guppyselektionslinjer (Poecilia reticulata) med i) olika hjärnstorlekar, ii) olika stimsimningsbeteenden, och iii) olika telencephalonstorlekar. Möjlighet till utvecklandet av nya selektionslinjer kommer också att ges. Betydande infrastrukturer vid Zoologiska institutionen ger projektet möjlighet till avancerade analyser av kognitiva beteenden, partnerval, interaktioner med predatorer, olika fysiologiska egenskaper samt morfologiska analyser via x-ray mikroskopi (Zeiss Versa 520).

Arbetsuppgifter
Anställningen avser 100 % forskning inom det ovan beskrivna projektet.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. För den här anställningen bör den sökande ha en doktorsexamen i etologi, beteendeekologi, neurobiologi, evolutionär ekologi eller motsvarande ämne.

Vi söker efter någon med intresse för vertebrathjärnans evolution och dess länk till ekologiskt relevanta beteenden. Kandidaten bör ha god analytisk förmåga, erfarenhet av statistisk analys av beteendedata (erfarenhet av mixed effects models är meriterande). En idealisk kandidat har erfarenhet av både kvantifiering av hjärnans morfologi och av kognitiva tester. 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en kandidat med erfarenhet inom etologi och evolutionsbiologi. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade kunskaper inom relevanta ämnesområden, den sökandes förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, analytisk förmåga, kreativitet och intitiativrikedom, förmåga till självständigt arbete liksom samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga gällande skriftlig presentation. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på självständiga arbeten, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer, den sökandes skriftliga motivering för ansökan och insänt underlag som dokumenterar förmåga till skriftlig vetenskaplig framställan.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år. Tillträde 1:a september 2022 eller enligt överenskommelse. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Niclas Kolm (värd för anställningen och projektledare), niclas.kolm@zoologi.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – vilka forskningsproblem du skulle vilja lösa inom projektet, och hur du skulle gå till väga för att lösa dem
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-07-15


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18114&rmlang=SE