Forskare till projekt om insekters populationsgenetik och genomik (tidsbegränsad anställning)

Stockholm

Ref.nr SU FV-2002-22

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-05-31.

Zoologiska institutionen är en levande, internationell arbetsplats bestående av fem avdelningar; ekologi, etologi, funktionell zoomorfologi, populationsgenetik samt systematik och evolutionsforskning. Den utannonserade anställningen kommer att vara knuten till avdelningen för populationsgenetik. Institutionen har en lång historia av att studera fjärilar och lokala anpassningar.

Projektbeskrivning
I ett nytt projekt har vi som mål att med populationsgenetiska metoder undersöka selektion och lokala anpassningar hos olika arter av fjärilar. Vi vill även studera hur fjärilslarvens kan anpassa sitt genuttryck beroende på vad den äter.

Arbetsuppgifter
Analysera DNA-sekvensdata från olika populationer och arter samt producera publiceringsklara tabeller och diagram med hjälp av programmering i Linux och R. Den sökande förväntas också kunna sammanfatta resultaten i text för publikation i en ledande internationell vetenskaplig tidskrift.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Specifikt kommer vikt att fästas vid erfarenhet av att använda Linux och R, verktyg för kartläggning och annotering av genom, genuttrycksanalyser, och blandade linjära modeller. Du ska också vara bekant med relevant litteratur för populationsgenetik samt om hur insekter interagerar med sina värdväxter.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid för 6 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Christopher Wheat chris.wheat@zoologi.su.se eller Sören Nylin, soren.nylin@zoologi.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  • kopia av bevis på doktorsexamen
  • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-31


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18107&rmlang=SE