Forskare i datorlingvistik

Stockholm

Ref.nr SU FV-1883-22

vid Institutionen för lingvistik. Sista ansökningsdag: 2022-05-27.

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet bedriver forskning och erbjuder utbildning inom ett flertal delområden, som allmän språkvetenskap, datalingvistik, fonetik, barnspråksutveckling, teckenspråk och hörselskadades flerspråkighet. Vid Institutionen för lingvistik studeras människans språkliga kommunikation i sin helhet.

Projektbeskrivning
Swe-CLARIN är ett konsortium som bygger en nationell infrastruktur för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Syftet är att främja ny forskning med digitala verktyg, och verksamheten riktar sig primärt till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som arbetar med tal- eller textbaserade material. En central uppgift är att tillhandahålla språkteknologiska verktyg och material, som textsamlingar, korpusar, lexikon och ljudinspelningar. Resurserna utvecklas för både svenska och de officiella minoritetsspråken. Swe-CLARIN är en del av Nationella språkbanken, en nationell infrastruktur för forskning och utveckling baserad på språkliga data, och samtidigt en nod i det europeiska konsortiet CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure).

Arbetsuppgifter
Institutionen för lingvistik söker en forskare inom infrastrukturprojektet Swe-CLARIN, finansierat av Vetenskapsrådet till och med 31/12 2024. Den här aktuella aktiviteten syftar till att förstärka arbetet med digital forskningsinfrastruktur för humaniora och samhällsvetenskap, och innefattar metoder baserade på maskininlärning, korpusar, annotering, analysverktyg och utvärderingsmetoder, tillämpningar som framför allt rör diskursstruktur och narrativ struktur i texter, samt vetenskaplig rapportering av resultaten. Övriga arbetsuppgifter är att hantera frågor från forskare till det kunskapscentrum som är associerat med projektet (CLARIN-SMS) samt rapportering av verksamheten.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vi söker en person med doktorsexamen i lingvistik med inriktning mot datorlingvistik. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i programmering (i första hand Python), korpusbaserade metoder och maskininlärningsmetoder, god förmåga att författa vetenskapliga publikationer på engelska, förståelse för forskningsinfrastrukturer för humaniora och samhällsvetenskap, samarbetsförmåga, samt den lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid urval av behöriga sökande fästs:

 • särskild vikt vid kunskaper i programmering (i första hand Python) samt kunskaper i korpusbaserade metoder och maskininlärningsmetoder, speciellt neurala och flerspråkiga modeller
 • särskild vikt vid erfarenhet av tillämpningar som rör diskursstruktur och narrativ struktur i texter
 • särskild vikt vid erfarenhet av forskning och publikationer inom korpusbaserade metoder och maskininlärningsmetoder, speciellt neurala modeller
 • särskild vikt vid erfarenhet av arbete med forskningsinfrastrukturer för humaniora och samhällsvetenskap
 • stor vikt vid dokumenterat god samarbetsförmåga.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mats Wirén,  tfn 08-16 12 44, mats.wiren@ling.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-27


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18029&rmlang=SE