Adjunkt i socialantropologi (tidsbegränsad anställning)

Stockholm

Ref.nr SU FV-1877-22

vid Socialantropologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-05-31.

Vid Socialantropologiska institutionen bedrivs undervisning och forskning som utmärks av ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld. Geografiskt spänner institutionens forskning över nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition som ständigt förnyas.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå inom socialantropologi, utvecklingsarbete kring examinationer, och arbete med institutionens hemsida.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt masterexamen i socialantropologi eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska och administrativa kompetensen ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska och administrativa verksamheten.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Största vikt kommer att ges bedömningsgrunderna för pedagogisk och administrativ skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och arbete med uppdatering och utveckling av hemsidor. Mer specifik bör sökande ha erfarenhet av att arbeta webbpubliceringsverktyg, gärna Polopoly.

Särskild vikt fästs vid: förmåga, beredskap och erfarenhet av att undervisa och planera ett brett spektrum av kurser inom socialantropologi. Förmåga och beredskap att i samarbete med lärarkollegiet, bedriva kursutveckling och pedagogisk kvalitetsutveckling.

Stor vikt fästs vid: administrativ skicklighet och dokumenterad samarbetsförmåga.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen är ett vikariat på 75 % av heltid, från 1 juli 2022 till 31 december 2022. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Johan Lindquist, tfn 08-16 26 89, johan.lindquist@socant.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-31


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18026&rmlang=SE