Postdoktor i numerisk ismodellering

Stockholm

Ref.nr SU FV-1705-22

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2022-07-01.

Stockholms universitet är ett ledande universitet i Europa med över 29 000 studenter, 1400 doktorander och 5700 anställda inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av Naturvetenskapliga fakultetens institutioner med utbildningar på master-, kandidat- och orienteringskursnivå. Institutionen stöder ett brett spektrum av grundforskning inom marin geovetenskap, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning
Bedömning av hur mycket norra Grönlands inlandsis kommer att bidra till den globala havsnivåökningen i ett varmare klimat.
Havsnivåhöjning orsakad av global uppvärmning är ett allvarligt hot mot samhället i allmänhet och infrastrukturer längs kusterna i synnerhet. Smältningen av Grönlands inlandsis står för närvarande för det enskilt största bidraget till den observerade globala havsnivåhöjningen, och bidraget förväntas öka. Den norra delen av Grönlands inlandsis håller över en meter av den globala havsnivån; om dess utlöparglaciärer förlorar sina skyddande istungor kan de börja flyta lika snabbt som de sydligare glaciärerna på Grönland och därmed bidra till att accelerera havsnivåhöjningen.

Detta tvååriga postdoktorprojekt syftar till att genomföra en detaljerad undersökning av utvecklingen av norra Grönlands inlandsis och dess bidrag till den globala havsnivåhöjningen fram till år 2300 under flera av IPCC:s klimatscenarier. Målet är att tillhandahålla nedre och övre gränser för det potentiella bidraget från norra Grönlands inlandsis till den globala havsnivåhöjningen, med hänsyn till olika återkopplingsmekanismer mellan is–hav–atmosfär, med hjälp av en state-of-the-art numeriskt is-havsnivåsystemmodell.

Projektet kommer att dra nytta av unika fältdata som insamlats under de framgångsrika Petermann 2015 och Ryder 2019 expeditionerna med svenska isbrytaren Oden. Inlandsis- och havsnivåsystemmodellen (ISSM; Ice-sheet and Sea-level System Model) kommer att användas för att simulera norra Grönlands inlandsis, och samspelet mellan dess marina utlöparglaciärer och havet, för att kvantifiera bidragen till havsnivåhöjningen under olika klimatscenarier. Detta tvååriga postdoktorprojekt finansieras av det svenska forskningsrådet FORMAS och studien utgör en integrerad del av North Greenland Earth-Ocean-Ecosystem Observatory (GEOEO) forskningstema antaget av Polarforskningssekretariatet. Information om GEOEO finns på: https://www.polar.se/en/research-support/polar-research-process/theme-geoeo/

Arbetsuppgifter
Målet med projektet är att få förbättrad kunskap om den norra delen av Grönlandsisens bidrag till framtida havsnivåhöjning. En viktig uppgift för kandidaten kommer att vara att sätta upp ISSM-modellen för det norra Grönlands inlandsis, och genomföra simuleringar för att kvantifiera dess globala havsnivåbidrag samtidigt som tillgängliga fältdata optimalt tas med samt relevant modelldata för framtida klimatscenarier. Resultat från projektarbetet ska publiceras i peer-reviewed forskningsartiklar. Möjligheten att delta i North of Greenland Expedition 2024 med isbrytaren Oden kan undersökas, beroende på sökandens kvalifikationer, intressen och resultat som erhållits under projektets första 1,5 år.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vi söker kandidater med en stark bakgrund inom geofysik, fysik eller tillämpad matematik med intresse för att utveckla expertis inom modellering av kryosfär–hav–klimatinteraktioner. Dokumenterad tidigare erfarenhet av numerisk inlandsismodellering, glaciärmodellering, havsmodellering eller jordsystemmodellering är meriterande. Likaså är det meriterande att ha dokumenterad erfarenhet av att använda High Performance Computing-infrastruktur, och av för- och efterbearbetning av indata till och resultat från numeriska simuleringar. Kandidaten bör behärska engelska flytande, och kunna arbeta självständigt och i grupp, samt mot deadlines då projektet har specifika delmål.

Urval
Urvalet bland de behöriga kandidaterna baseras på deras förväntade förmåga att slutföra projektuppgifterna. Följande kriterier används för att bedöma denna förmåga: den sökandes dokumenterade kunskaper och färdigheter inom ämnet för den föreslagna specialiseringen, förmåga att uttrycka sitt arbete muntligt och skriftligt på engelska, kreativitet, förmåga att ta initiativ, förmåga till analytiskt tänkande, självständighet och förmåga att samarbeta med andra forskare. Utvärderingen baseras på tidigare utbildning och erfarenhet, kvalitet på tidigare publicerad forskning, ambition uttryckt i motiveringsbrevet, beskrivning av den föreslagna projektinriktningen och eventuellt intervjuer. I urvalet kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare professor Martin Jakobsson, martin.jakobsson@geo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi ser gärna att din ansökan samt handlingar är på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för minst 2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
  - Varför du är intresserad av det utannonserade forskningsområdet och projektet
  - Vad gör dig till en lämplig kandidat för detta projekt inklusive tidigare erfarenhet av inlandsmodellering
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • Publikationsförteckning (peer-review)
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • bevis på doktorsexamen (om doktorsexamen ej är avklarad, skriv datum när den förväntas vara avklarad)
 • max två rekommendationsbrev
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 5 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-07-01


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17915&rmlang=SE