Projektledare för programverksamhet Konst + Forskning (tidsbegränsad anställning)

Stockholm

Ref.nr SU FV-1699-22

vid Accelerator. Sista ansökningsdag: 2022-05-27.

På Accelerator möts konst och forskning i dialog kring samtidens frågor och utmaningar. Syftet är att främja kunskapsutbyte och reflektion kring hur konst och vetenskap tar sig an aktuella samhällsfrågor utifrån sina respektive discipliner. Inom programmet Konst + Forskning etableras kontakter med forskare vars arbete har koppling till aktuella frågor och teman i Accelerators utställningar. Kontakterna utmynnar i ett publikt program med föreläsningar, satmal och seminarier där konstnärer, forskare och studenter medverkar.  

Arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att i nära samarbete med Accelerators föreståndare, konstnärliga ledare och konstintendent utveckla programmet för Konst + Forskning samt ansvara för dess planering och genomförande. I arbetet ingår att identifiera relevanta forskare, etablera kontakter mellan konstnärer och forskare, samt att planera, förbereda och moderera samtal och andra programpunkter. Du ansvarar också för det administrativa arbetet med arvode, resor och eventuellt boende för samtalsdeltagare, samt för att teknik och annat finns på plats och fungerar. Dessutom har du regelbundna avstämningar med Accelerators kommunikatör kring kommunikationen av programverksamheten. Programmet utformas med utgångspunkt i Accelerators aktuella utställningar. Därutöver planerar vi att under våren 2023 inleda ett utforskande av gränslandet mellan konst och forskning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har kännedom om Stockholms universitet och dess forskningsverksamhet. Du har högskoleutbildning på lägst masternivå inom ett fält som är relevant för Accelerators verksamhet. Det är extra meriterande om du har disputerat eller bedriver långt framskridna doktorandstudier. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och har god förmåga att självständigt planera och genomföra verksamhet, och att lösa eventuella problem längs vägen. Du är social och van vid att samarbeta och att etablera kontakter.

Anställningsvillkor
Anställningen avser halvtid och gäller i åtta månader från september eller enligt överenskommelse. Vissa möjligheter till förlängning kan finnas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av föreståndaren, professor Mårten Snickare, tfn 070-5246691, marten.snickare@arthistory.su.se, eller av konstnärliga ledaren Richard Julin, tfn 08-12076776, richard.julin@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-27


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17914&rmlang=SE