Universitetslektor i statistik (tidsbegränsad anställning)

Stockholm

Ref.nr SU FV-1634-22

vid Statistiska institutionen. (Sista ansökningsdag: 2022-05-20.)
Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2022-05-31

Statistiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten och har ca 35 medarbetare, varav ca 25 lärare och/eller forskare, 7 doktorander och övriga inom administration. Vi söker nu en eller flera universitetslektorer i statistik för tjänstgöring under höstterminen 2022.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bedriva undervisning inom det statistiska området. Den undervisning som anställningen omfattar är kurser på grundnivå och/eller avancerad nivå. Arbetsuppgifterna består typiskt av föreläsningar och i förekommande fall räkneövningar och datorlaborationer.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i statistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade erfarenheter från arbete med utbildning i statistik inom högskola och universitet..

Bedömningsgrunder
Vid urvalet av behöriga sökande läggs vikt vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i statistik vid högskola och/eller universitet. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser hel- eller deltid och är tidsbegränsad till maximalt sex månader. Tillträde och omfattning enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studirektor, Jessica Franzén, tfn 08-16 29 86, jessica.franzen@stat.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-31


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17878&rmlang=SE