Adjunkt/universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot europarätt (tidsbegränsad anställning)

Stockholm

Ref.nr SU FV-1601-22

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-05-27.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 5 500 studenter. Drygt 100 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

I europarätten ingår en grundkurs och ett flertal specialkurser. Grundkursen utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen. Specialkurser i europarätt erbjuds studenter på juristprogrammet till fördjupning och breddning. Därtill erbjuder europarätten ett magisterprogram. 

Ämne
Rättsvetenskap med inriktning mot europarätt. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination inom europarätt. Undervisning i andra närliggande ämnesområden kan ingå, efter beslut av prefekt. Härtill kommer handledning och examination av examensarbeten. I anställningen ingår undervisning med 70 % av årsarbetstiden för universitetslektorer och 85 % för adjunkter. Resterande arbetstid ägnas åt forskning och utveckling inom i första hand europarätt.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Behörig att anställas som adjunkt är enligt punkt 2.3.1 i "Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet" den som har avlagt examen från juristprogram eller har annan relevant högskoleutbildning samt har visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna. Tillräcklig datavana för att kunna hantera de olika system som används i undervisningen är ett krav.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Då undervisning kan komma att genomföras på engelska måste den sökande behärska engelska på en mycket god nivå.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs vikt bl a vid tidigare erfarenhet av att undervisa och examinera inom europarätt och/eller en stor mängd studenter.

Vid tidsbegränsade anställningar tillämpas ett förenklat prövningsförfarande utan särskilt utsedda sakkunniga.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid eller deltid, 80 %, och är tidsbegränsad till sex månader med god möjlighet till förlängning. Tillträde i mitten av agusti. 

Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndare, docent Björn Lundqvist, bjorn.lundqvist@juridicum.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Ida Söderberg Tah, ida.soderberg@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2022-05-27


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17848&rmlang=SE