vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2021-01-31.

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andralärosäten. Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Projektbeskrivning
Strukturbiologi av superkomplex involverade i cellulär respiration är ett nytt och framväxande forskningsområde. En allmän strukturell egenskap är att membranarmen av complex I böjer sig runt complex III, medan det flexibla complex IV är placerad däremellan. Den mobila subenheten COX7A visade sig växla mellan complexen I och IV i de "snäva" och ”lösa" tillstånden. Strukturerna visade också att coenzyme Q inte har lika stor möjlighet att binda till complex III, vilket antyder att dess oxidation förmodligen är ett hastighetsbegränsande steg. Identifieringen av enskilda subenheter och cofaktorer är dock utmanande, och flera misstag har rapporterats.

Målet med projektet är att isolera megakomplexet och undersöka dess funktionella mekanismer med hög upplösning genom cryo-EM.

Arbetsuppgifter
Anställningen involverar forskning inom kryo-EM, användning av Titan-Krios mikroskop för datainsamling med hjälp av en-partikel och tomografi, databehandling samt bearbetning av manuskript. Tidigare erfarenhet av strukturbiologin inom bioenergetiska komplex krävs. 

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Forskningskunskaper, publiceringsresultat och tidigare erfarenheter av avancerad problemlösning.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Alexey Amunts, amunts@scilifelab.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-01-31