vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2021-01-20.

Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 150 anställda varav ca 20 administrativ personal och ca 2 000 studenter per läsår. Inom Svefler finns Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) med utbildning i och forskning om översättning och tolkning. Den översättningsvetenskapliga forskning som bedrivs vid TÖI har olika inriktning, med metoder utvecklade från bl.a. sociologi, språk-, kommunikations- och kognitionsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I rollen som kursadministratör har du kontakt med studenter, lärare, studierektorer och andra administratörer. Tjänsten gäller kurser och program på grundnivå och avancerad nivå i tolkning och översättning. Arbetet sker i nära kontakt med studierektorerna, lärarna och de övriga studieadministratörerna vid Tolk- och översättarinstitutet, liksom med andra utbildningsadministratörer vid institutionen.

Arbetet kommer att vara av administrativ karaktär och gälla kursregistrering, närvarokontroll, examination, betygsrapportering, kursvärdering, löpande schemauppdatering, information till studenter och skapande av kurssajter. Du arbetar i systemen Ladok, TimeEdit och Athena.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • akademisk examen,
  • tidigare studieadministrativ arbetserfarenhet från universitet eller högskola,
  • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

 Meriterande är även:

  • examen med översättningsvetenskaplig inriktning,
  • god kännedom om utbildning i tolkning och översättning,
  • goda kunskaper i Officepaketet,
  • erfarenhet av arbete i stödsystemen Ladok, TimeEdit eller Athena.

Personliga egenskaper
Som person arbetar du strukturerat  och är van att hantera många olika uppgifter, samtidigt som du har  hög kvalitet på ditt arbete och värdesätter noggrannhet. Du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter, handlägger dem självständigt och slutför det du påbörjat . Du har en mycket god kommunikativ förmåga och utstrålar personlig mognad, vilket också innebär att du har lätt för att samarbeta med olika personer och agera professionellt i olika sammanhang. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Anställningen avser ett vikariat på halvtid med start 2021-02-20 och tills vidare, dock längst till och med 2021-11-30. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av ställföreträdande föreståndaren för Tolk och översättarinstitutet Magnus Dahnberg, magnus.dahnberg@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-01-20