vid Institutionen för lingvistik. Sista ansökningsdag: 2021-01-31.

Fonetik handlar om hur den mänskliga talkommunikationen fungerar och är en del av lingvistiken – vetenskapen om det mänskliga språket. Fonetik är tillsammans med allmän språkvetenskap, datorlingvistik, teckenspråk och svenska som andraspråk för döva, ett av forsknings- och undervisningsområdena vid Institutionen för lingvistik (besök gärna institutionens hemsida www.ling.su.se).

Forskningen i fonetik vid Stockholms universitet utmärks av betydande inslag av experimentellt arbete med olika akustiska och fysiologiska signaler som är relevanta i talkommunikationen. Arbetet inbegriper såväl insamling, behandling, som analys av dessa signaler. Undervisningen i fonetik bedrivs på alla nivåer (grundläggande, avancerad och forskarnivå). Den utlysta tjänsten är framför allt inriktad på undervisning inom fonetik med inriktning på behandling och analys av tal och röst.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i fonetik på avancerad nivå och eventuellt även på forskarnivå, liksom även handledning, där alla nivåer kan komma i fråga. I uppgifterna ingår också att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv utanför akademin, samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i fonetik, språkteknologi eller datavetenskap med inriktning på språkteknologi och är yrkesverksam och har sin huvudsakliga sysselsättning med forskning och utveckling inom talanalys, signalbehandling och talteknologi utanför det universitets- och högskolesektorn, med fördel inom näringslivet. Erfarenhet av undervisning i ämnet liksom förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Pedagogisk utbildning är en merit.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl god förmåga som att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som bedöms för att fullgöra uppgifterna.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet samt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet av pedagogisk verksamhet inom talteknologi, speciellt inom signalbehandling. Dessutom fästs stor vikt vid erfarenhet av undervisning och pedagogiskt kvalitetsarbete, samt vid framgångsrik handledning av examensarbeten eller motsvarande handledning av teknisk personal inom området talanalys och talteknologi. Erfarenhet av undervisning, handledning och examination inom utbildning på forskarnivå är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten fästs stor vikt vid forskning och utvecklingsarbete inom talanalys och talteknologi med aktivitet som visar på stor medvetenhet och erfarenhet av aktuell teori och metodik inom signalbehandling. Den vetenskapliga skickligheten skall visas med internationella publikationer, framträdande vid internationella konferenser och internationellt forskningssamarbete.

Stor vikt läggs även vid dokumenterad förmåga att förena den huvudsakliga sysselsättningen utanför universitet med kontakter med akademi och lärosäten.

Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den pedagogiska som den vetenskapliga verksamheten.

Vidare ska sökande visa på dokumenterad god samarbetsförmåga, förutsättningar och beredskap att samverka med institutionens övriga medarbetare inom ramen för forskningsprofilen vid Institutionen för lingvistik.

Anställningsvillkor
Anställningen omfattar 10% av heltid och är tidsbegränsad till 2 år från anställningsdatum. Anställningens omfattning kan i samråd med den anställde utökas från 2021-08-01. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställning som adjungerad lärare är en deltidsanställning där arbetstagaren har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med anställningen är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mattias Heldner, tfn 08-16 19 88, mattias.heldner@ling.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-01-31