vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-01-22

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.

Projektbeskrivning
De tre anställningarna är inkluderade i projektet ”Mikrobiell metabolism (MIME): hur påverkar sötvatten från land och från havsis marin mikrobiell diversitet, produktivitet och omsätning av näring i Arktiska Oceanen?” med stöd från Polarforskningssekretariatet, VR och Formas.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innehåller

(1) fältprovtagningar av mikrobiella samhällen i havsvatten (0-4000 m djup) och olika ishabitat,

(2) experimentella inkubationer för mätningar av genuttryck (RNA) och ämnesomsättning (13C, 15N),

(3) inkubationer för mätning av primärproduktion (13C metoden),

(4) mätning av klorofyll-a koncentration (fluorometri),

(5) mätning av fotosyntetisk kapacitet (PAM fluorometri),

(6) provtagning av vatten och filtreringar för andra parametrar såsom stabila isotoper, flödescytometri, salthalt, och

(7) medförfattarskap i vetenskapliga publikationer.

I första hand utförs arbetet i ett mindre team om fyra forskare, men det ingår i ett samarbete mellan alla 39 forskare ombord och ibland kan hjälp behövas i andra projekt. Arbetet utförs i Arktiska Oceanen norr om Grönland, Lomonosovryggen och Nordpolområdet under SAS-Oden expeditionen med isbrytaren Oden (sju veckor, se polar.se), och inkluderar medicinska undersökningar, säkerhetsträningar (skjutövningar, brandövningar, första hjälpen), och två veckors karantän pga Covid19. Du kommer att vara hemifrån mellan ca. 10 juli 2021 och ca. 20 september 2021. Alla kostnader för resor, övernattningar och mat under expeditionen betalas av projektet.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i (1) marinbiologi, (2) vetenskapligt fältarbete i istäckta hav, inklusive provtagning av isproppar, (3) noggrannhet i mikrobiellt laboratoriearbete, inklusive multifaktor experimentupplägg och data och provregistrering.

Särskilt vikt fästs också vid tidigare erfarenhet av marina expeditioner, speciellt i polarområdena och dokumenterade goda kommunikativa egenskaper, anpassningsförmåga och flexibilitet när det gäller vetenskapligt arbete i team och livet ombord. Det krävs en god fysisk kondition eftersom fältarbetet kan innehålla tunga lyft.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till tre månader, från 1 juli 2021 till och med 30 september 2021.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Pauline Snoeijs-Leijonmalm, tfn 070-49 32 839, pauline.snoeijs-leijonmalm@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  • kopia av bevis på doktorsexamen
  • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-01-22