vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2021-01-31.

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet inbjuder till ansökningar för en anställning som postdoktor inom området beräkningsastrofysik med fokus på supernovateori och ”multi-messenger”-astrofysik (referensnummer SU FV-4854-20). Institutionen för astronomi har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är Galaxer, Supernovor, Beräkningsastrofysik, Solfysik och Planet- och stjärnbildning.

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att utveckla och utföra “state-of-the-art”-beräkningar för modeller av exploderande massiva stjärnor, med särskild fokus på bildandet av svarta hål och därtill hörande ”multi-messenger”-signaler från dessa extrema händelser.

Arbetsuppgifter
Den utvalda kandidaten kommer att vara en del av den forskning som bedrivs av Beräkningsastrofysikgruppen och särskilt doktor Evan O’Connor. Erfarenhet av numeriska metoder som innefattar relativitetsteori, hydrodynamik och strålningstransport är att anse som fundamentala för projektet. Anställningen ger också möjlighet att växelverka med andra forskningsgrupper inom observationell och teorektisk astrofysik vid institutionen och inom Oskar Klein Centrum.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid urvalsprocessen kommer särskild vikt att ges till doktorsexamen inom astronom/astrofysik and kunskaper inom numeriska färdigheter inom relativitetsteori, strålningstransport och hydrodynamik. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde från sommaren 2021, eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen kan erhållas från Dr Evan O’Connor, evan.oconnor@astro.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • Forskningsdeklaration (högst 3 sidor) som beskriver:
  - tidigare forskningsresultat och forskningsplan, inklusive vad som gör dig lämplig för
    projektet i fråga
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer)
 • rekommendationsbrev (max 2 filer) ska skickas till fv-4854-20.refletters@astro.su.se.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-01-31