vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: (2021-01-15) Förlängd ansökningstid t.o.m. 2021-01-25.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är en av de största institutionerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. DSV är också Sveriges äldsta och största institution inom IT. Institutionen finns vid campus Kista och har ca 190 anställda och ca 5 000 studenter.

Projektbeskrivning
Anställningen är inom ramen för projektet EXTREMUM som undersöker förklarbar maskininlärning för att utvinna kunskap från medicinska datakällor. Projektets mål är att bygga ett nytt ramverk för datahantering och analys, med fokus på tre pelare: (1) dataintegration och federerat lärande, (2) förklarbar maskininlärning och (3) juridisk och etisk integritet av prediktiva modeller. Slutprodukten kommer att bestå av metoder och verktyg för att integrera massiva och heterogena medicinska datakällor såväl som prediktiva modeller för att lära sig av dessa datakällor.

Projektet lägger stort fokus på tolkningsbarhet och förklarbarhet i modellernas förutsägelser, samtidigt som fokus läggs på att upprätthålla etisk integritet och rättvisa i de underliggande beslutsmekanismerna. Fokus i projektet kommer att vara på tre kritiska tillämplingsområden: förebyggande av läkemedelsbiverkingar, modellering av epidemier och förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar.

Projektet är ett samarbete mellan fyra institutioner: Institutionen för datavetenskap och systemvetenskap vid Stockholms universitet (DSV), Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, RISE Research Institute Sweden och KTH.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att vara involverad i samtliga delar av forskningsprojektet med tonvikt på förklarbarhet och pålitlighet för maskininlärning i förhållande till den medicinska tillämpningen. Detta innefattar bland annat kontakter med samarbetsparter, dataanalys, bedömning av den medicinska relevansen och betydelsen av resultaten, utveckling och testning av maskininlärningsalgoritmer samt publicering av forskningsresultat.

Alla steg sker arbetet i samråd med övriga forskare inom projekt.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

 • God teknisk kunskap om datavetenskap med särskild tonvikt på dataanalys och maskininlärningsmetoder;
 • Erfarenhet inom medicinsk forskning med fokus på exempelvis något av följande områden: epidemiologi, biomedicin, farmakologi, neurovetenskap, förebyggande medicin, allmänmedicin;
 • Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska och mycket bra programmeringskunskaper (exempelvis i Python, Matlab, Java eller R);
 • Som person bör den sökande vara flexibel, kommunikativ och samarbetsorienterad. Oberoende och hög motivation förväntas under hela projektperioden.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledaren Professor Panagiotis Papapetrou, +46 8 16 16 97, panagiotis@dsv.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-01-25