vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2021-01-20.

Institutionen för astronomi inbjuder till ansökningar för en anställning som postdoktor inom området stjärnbildning i galaxer (referens nummer SU FV-4535-20). Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är Galaxer, där bl.a. extragalaktisk astronomi ingår, Supernovor, Beräkningsastrofysik, Solfysik, och Planet- och stjärnbildning. Stockholms universitet har tillgång till en mängd astronomiska faciliteter som t.ex. ESO, LSST och NOT, och forskargruppen inom området Galaxer leder flera stora projekt med rymdteleskopet Hubble och ESO:s Very Large Telescope.

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att studera galaxer och undersöka hur de bildas och utvecklas, med fokus på att koppla stjärnbildningsprocessen till galaxer och utveckla nya analysverktyg för att utforska HST-, ESO/VLT- och kommande JWST-observationer.

Arbetsuppgifter
Den utvalda kandidaten kommer att vara en del av den forskning som bedrivs av Galaxgruppen och särskilt doktor Angela Adamo. Tjänsten ger också möjlighet att växelverka med andra forskningsgrupper inom observationell och teorektisk astrofysik vid institutionen och inom Oskar Klein Centrum.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid urvalsprocessen kommer särskild vikt läggas vid den sökandes forskningsfärdigheter inom fotojonisationsmodellering, analys av spektroskopi från extremt ultraviolett till nära infrarött samt tidigare erfarenhet av att jobba med 3D-datakuber. Alla kandidater med ett intresse för att studera stjärnbildning med multivåglängds-metoder uppmanas starkt att söka.

Särskild vikt fästs vid doktorsexamen i astronomi eller astrofysik.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde från sommaren 2021 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen kan erhållas från, Dr. Adamo Angela, angela.adamo@astro.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • forskningsplan (högst 3 sidor) som beskriver:
  - tidigare forskningsresultat och forskningsplan, inklusive vad som gör dig lämplig för projektet i fråga
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer)
 • rekommendationsbrev (max 2 filer) ska skickas till fv-4535-20.refletters@astro.su.se.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-01-20