vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut. Sista ansökningsdag: 2020-11-11.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 200 anställda, varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning
Anställningen kommer att knytas till projektet ”Polytopic Membrane Protein Biogenesis - Role of Membrane-Localized Chaperones” i professor Per O. Ljungdahls forskargrupp. Projektet bygger på upptäckten att aminosyra permeaser (AAP), med tolv membranspännande segment, kräver Shr3 för att kunna vikas korrekt när de tillverkas i endoplasmatiska nätverket (ER). Normalt finns AAP vid plasmamembranet där de katalyserar aminosyra upptag in i cellen. I celler som saknar Shr3, fastnar AAP i ER där de samlas och bilder stora aggregat. Läs mer om Grupp Ljungdahl här.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att medverka i forskargruppen och tillämpa den modernaste tekniken för att uppnå en fullständig mekanistisk förståelse av den roll som Shr3 har under biogenesen av AAP.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Kandidaten ska ha god kunskap om molekylärbiologiska och biokemiska tekniker. Tidigare erfarenhet av att arbeta med jäst som modell och tillämpning av genetisk analys och biokemi av membranproteiner är starkt meriterande. Förmåga att effektivt samarbeta med medlemmarna i befintlig forskargrupp är av stor vikt. Utmärkta kunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga, är ett krav. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-12-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Per O. Ljungdahl, tfn 08-16 4101, per.ljungdahl@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • personligt brev som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna projektet
  – dina relevanta kvalifikationer för projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-11