vid Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2020-11-08.

Institutionen för kultur och estetik är en av de största vid Stockholms universitets humanistiska fakultet.Forskning bedrivs och utbildning ges inom sju huvudområden: curating, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Institutionen har cirka 150 anställda. Vi söker nu en studierektor i teatervetenskap.

Arbetsuppgifter
Som studierektor i teatervetenskap leder och planerar du utbildningen på såväl grund som avancerad nivå. Du deltar regelbundet i administrativa möten med ämnesföreståndare, studievägledare och studieadministratör för planering och avstämning. Du ingår i institutionens studierektorskollegium som leds av en samordnande administrativ studierektor och deltar på ämnesrådsmöten och lärarmöten.

I egenskap av studierektor bemannar du alla kurser i teatervetenskap och ansvarar för tidsbegränsade anställningar. Du har det övergripande ansvaret för kursutbud och planerar, genomför och utvärderar kurser och utbildningsprogram. I studierektorns arbetsuppgifter ingår att ange planeringstal, schemalägga, rapportera helkursbetyg, handha utbildnings- och kursplaner, betygskriterier och litteraturlistor, läsa kursutvärderingar och skriva kursrapporter. Du får också bedöma studiebehörighet, göra tillgodoräknanden, hantera plagiatärenden och andra typer av studentärenden.

Därtill kommer annan studieadministration som ingår i det löpande arbetet på institutionen. Som studierektor är du också behjälplig i budgetarbetet genom att inhämta uppgifter om, och analysera antagningssiffror och genomströmning, samt att göra prognos två gånger per år.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen i teatervetenskap. Du bör ha erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, gärna erfarenhet av arbete som studierektor, liksom erfarenhet av chefspositioner och projektledning inom högre utbildning. Du ska kunna arbeta självständigt, ta ansvar och ha initiativförmåga, ha god samarbetsförmåga samt kunna kommunicera väl. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning.

Du ska ha intresse av att sätta dig in i regler och riktlinjer som styr arbetsområdet. Kunskaper i studieadministrativa system som t ex Ladok, TE plan, NyA och SISU är meriterande, liksom högskolepedagogisk utbildning.

Anställningsvillkor
Anställningen avser deltid, 30 %, och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde 2021-01-01.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av ämnesansvarig Meike Wagner, meike.wagner@teater.su.se, och studierektor Barbro Sigfridsson, barbro.sigfridsson@teater.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-08