vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut. Sista ansökningsdag: 2020-11-30.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 200 anställda, varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning
Denna anställning ska tillsättas i laboratoriet som leds av dr Martin Jastroch. Anställningen kommer att associeras med projektet ”Utforska nya bioenergetiska mekanismer och reglering av icke-kanonisk fettvävnadstermogenes”. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av projektledning, vetenskapligt skrivande och laboratoriearbete på ett mycket innovativt projekt som utforskar fettvävnadsbiologi. Laborationerna omfattar molekylärbiologiska metoder inklusive bioenergetiska analyser, analys av transkriptomik och proteomikdata, fenotypning av olika musmodeller samt experiment med adipocytcellodling.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en skicklig kandidat med praktisk och teoretisk kunskap inom metaboliska sjukdomar, musbiologi (fenotypning och felasa-certifikat), fettvävnadsbiologi, energimetabolism och molekylärbiologi. Hög motivation, förmåga att arbeta såväl självständigt som i team och goda kunskaper i engelska är ett krav.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde december 2020 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av gruppledaren Dr. Martin Jastroch, tfn 08-16 3108, martin.jastroch@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-30