vid Institutionen för pedagogik och didaktik . Sista ansökningsdag: 2020-11-06.

Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning och har idag ca 170 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.

Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi har närmare 3 000 studenter som förutom fristående kurser studerar inom bland annat studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO- programmet och kandidatprogram i mångfaldsstudier. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i lärarutbildningen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer och förskolerektorer inom Rektorsprogrammet och vi har flera masterprogram, varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL), som bedriver kompetensutbildning för universitetslärare har också sin hemvist vid institutionen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning inom Skolverksuppdraget Rektorsprogrammet. Till en adjunkts uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Arbetsuppgifterna förutsätter gedigen yrkeserfarenhet som rektor/förskolerektor inom skola/förskola alternativt gedigna erfarenheter av arbete i anslutning till denna yrkesgrupp. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått adekvat högskoleutbildning på lägst grundläggande nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade erfarenheter från arbete som rektor/förskolerektor eller arbete i anslutning till denna yrkesgrupp.

Bedömningsgrunder
Vid urvalet av behöriga sökande läggs särskild vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av yrkeserfarenhet som rektor/förskolerektor inom skola/förskola eller arbete i anslutning till denna yrkesgrupp. Därutöver kommer avseende fästas vid dokumenterad relevant yrkesskicklighet som är av betydelse. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt liksom förmågan att driva frågor på egen hand. God förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Särskilt meriterande är, magister/masterutbildning med inriktning mot skolledarskap, avklarad rektorsutbildning och dokumenterad erfarenhet av arbete med rektorsutbildning.

Universitetet kommer främst beakta dem som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de beskrivna arbetsuppgifterna.

Anställningsvillkor 
Anställningen är heltid och är tidsbegränsad från 2021-01-01 till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Eva Edman Stålbrandt, tfn 08-120 762 68, eva.edman-stalbrandt@edu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-06