vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2020-11-03.

Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning och har idag ca 170 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 30 administratörer.

Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi har närmare 3 000 studenter som förutom fristående kurser studerar inom bland annat studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO- programmet och kandidatprogram i mångfaldsstudier. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i de olika lärarprogrammen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom Rektorsprogrammet och vi har flera masterprogram, varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL), som bedriver kompetensutbildning för universitetslärare har också sin hemvist vid institutionen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination i institutionens utbud av kurser inom lärarprogrammen. Även undervisning i övrigt kursutbud på grund- och avancerad nivå inom institutionen kan förekomma. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. I anställningen ingår även att bedriva egen forskning. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller didaktik alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska från början av anställningen.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att ges bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet. Därefter kommer vikt ges åt vetenskaplig skicklighet. God förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning. Särskild vikt kommer att läggas vid tidigare erfarenhet av undervisning i lärarprogram. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vikt kommer att läggas vid om den sökande har lärarexamen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid forskningsmeriter inom pedagogik eller didaktik. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Anställningen är avser heltid och är tidsbegränsad. Anställning från 2021-01-01 till 2021-12-31.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Eva Edman Stålbrandt, tfn 08-1207 62 68, eva.edman-stalbrandt@edu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-03