vid Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2020-11-01.

Institutionen för kultur och estetik är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten. De ämnen som finns vid institutionen är: idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Undervisning och forskning bedrivs i alla ämnena.

Ämne
Konstvetenskap.

Arbetsuppgifter
I de tidsbegränsade anställningarna ingår främst undervisning på grundnivå. Undervisning på avancerad nivå kan förekomma. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier och studiebesök, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar kan förekomma, liksom undervisning på kvällstid. Undervisningen sker främst på svenska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen inom ämnet konstvetenskap eller motsvarande. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha förmåga att undervisa på svenska. Den sökande ska också ha god samarbetsförmåga, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, där den pedagogiska skickligheten tillmäts störst vikt. Den vetenskapliga skickligheten bedöms i första hand inom ramen för ämnesområdet för anställningen. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser.

Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Meriterande är att ha visat administrativ skicklighet genom kursutveckling och kursansvar. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. Till ansökan ska bifogas en redovisning av vetenskapliga meriter med beskrivning av den sökandes forskningsprofil (1–2 sidor), en pedagogisk självreflexion (1–2 sidor) samt ett intyg från studierektor eller motsvarande som styrker undervisning och pedagogisk skicklighet.

Universitet kommer vid dessa rekryteringar främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en
positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsvillkor
Anställningarna (2–4) med omfattning på 20 % – 100 % är tidsbegränsade under en period om 6 månader. I vissa fall, om institutionen bedömer att det finns ett långsiktigare behov, kan en anställning vara upp till 12 månader. Anställningens omfattning avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den som erbjuds anställning har. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde 2021-02-01 eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningarna lämnas av ämnesansvarig Catharina Nolin, catharina.nolin@arthistory.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-01