vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2020-11-15.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
Huvudmålsättningen med forskningsprojektet 'Multiple pressures from changes in climate and land use on northern landscapes’ är att visa hur effekterna av klimatförändringar kan komma att påverka och förändra renskötselns behov av betesmarker. Hypotesen är att betydelsen av ostörda betesmarker ökar och att den relativa betydelsen av vissa markområden förändras. Forskare och  renskötare kommer tillsammans att analysera resultaten från olika framtida klimat- och markanvändningsscenarier. Projektet finansieras av Bolin Centre for Climate Research (Research Area 7-Landscape processes and climate).

Arbetsuppgifter
Arbetet sker tillsammans med andra forskare och samarbetspartners inom den samiska renskötseln. Arbetsuppgifterna består av att sammanställa information om möjliga framtida exploateringstryck inom renbetesområdet och genom GIS-analyser visualisera dessa i tid och rum, samt att planera och genomföra workshops tillsammans med samarbetspartners från renskötseln. Vidare innebär arbetet att delta i publicering och kommunikation av resultaten.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska vid anställningens början ha avlagt doktorsexamen eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och personliga egenskaper. Goda färdigheter i kvalitativ modellering och GIS är ett krav. Erfarenheter från tvärvetenskaplig forskning och av att bedriva deltagande forskning är önskvärt. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska är ett krav. För arbetsuppgifterna är det väsentligt att ha goda kunskaper om svensk fysisk samhällsplanering, miljöindikatorer och miljöbedömningar, samt ursprungsbefolkningars förutsättningar och deltagande i naturresursförvaltning. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller 10 månader (tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse).

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Gunhild Ninis Rosqvist, tfn 070-229 34 04, ninis.rosqvist@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-15