vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2020-11-06.

Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Inom Svefler finns Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) med utbildning i och forskning om översättning och tolkning. Den översättningsvetenskapliga forskning som bedrivs vid TÖI har olika inriktning, med metoder utvecklade från bl.a. sociologi, språk-, kommunikations- och kognitionsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I rollen som studievägledare har du kontakt med både blivande och befintliga studenter, lärare, studierektorer och andra administratörer. Arbetet gäller främst kurser och program i ämnena tolkning och översättning. En stor del av ditt arbete kommer att vara studievägledning. Arbetet sker i nära kontakt med studierektorerna och de övriga studieadministratörerna vid Tolk- och översättarinstitutet, liksom med andra studievägledare och utbildningsadministratörer vid institutionen. Du kommer även ha kontakt med universitetets centrala studievägledning och Studentavdelningen.

Arbetet kommer att vara ämnesspecifik studievägledning och information kring kursutbudet i tolkning och översättning. En stor del av uppgifterna gäller antagningsarbete och beslut om tillgodoräknanden och behörigheter. Du är kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning. Du skapar tillfällen och katalogtexter i universitetets utbildningsdatabas. I anställningen finns stort utrymme för egna initiativ kring hur kontakten med sökande och studenter kan läggas upp. Därutöver tillkommer vissa andra specificerade administrativa uppgifter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • Akademisk examen,
  • tidigare studieadministrativ arbetserfarenhet från universitet eller högskola,
  • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska,

Meriterande är även:

  • Examen som yrkes- och karriärvägledare eller examen med översättningsvetenskaplig inriktning,
  • tidigare erfarenhet av arbete som studievägledare,
  • kännedom om utbildning i tolkning och översättning,
  • goda kunskaper i Officepaketet,
  • erfarenhet av arbete i stödsystemen SISU eller NyA.

 

Personliga egenskaper
Som person arbetar du strukturerat  och är van att hantera många olika uppgifter, samtidigt som du har  hög kvalitet på ditt arbete och värdesätter noggrannhet. Du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter, handlägger dem självständigt och slutför det du påbörjat. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och utstrålar personlig mognad, vilket också innebär att du har lätt för att samarbeta med olika personer och agera professionellt i olika sammanhang. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Anställningen avser ett vikariat på heltid med start 2021-01-11 och tills vidare, dock längst till och med 2022-04-30. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av ställföreträdande föreståndaren för TÖI, Magnus Dahnberg, magnus.dahnberg@su.se. För närmare information om arbetsuppgifterna går det också bra att kontakta ordinarie innehavare av befattningen, Cathrine Ottosson, cathrine.ottosson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-06