vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2020-11-04.

Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en internationellt ledande centrumbildning vid Stockholms universitet som arbetar med tvärvetenskaplig forskning, undervisning och samverkan om resiliens och hållbar utveckling. SRC är en ung och dynamisk organisation med många internationella samarbeten. Sammantaget har SRC ca 130 anställda.

Projektbeskrivning
Programmet Mistra Food Futures syftar till att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt resilient och som kan leverera hälsosam mat. Stockholms Resilienscentrum leder tre arbetspaket varav arbetet inom två av dessa kommer att påbörjas under 2020. Fokus är att ’diagnostisera’ det Svenska livsmedelssystemet för att identifiera möjligheter och barriärer för transformativ förändring, samt utarbeta scenarier för framtidens matsystem. Programmet som är finansierat av Mistra leds av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), SRC och Rise och löper mellan åren 2020 och 2024.

Arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer att bidra till projektet genom att sammanställa redan existerande litteratur och kunskap kring utveckling av livsmedelssystemet i Sverige och internationellt. Som en del i detta ingår att sammanställa tidigare forskning kring scenarier för framtidens livsmedelssystem och jämföra dessa med befintliga policydokument relaterade till svensk produktion och konsumtion av livsmedel.

Kvalifikationer
Sökande antas ha en svensk universitetsexamen (eller motsvarande examen från annat land) i relevant disciplin och/eller fält (tex. interdisciplinär hållbarhetsforskning, hållbara matsystem, nutrition). Vidare förväntas den sökande ha mycket god samarbetsförmåga samt utmärkta färdigheter när det gäller att syntetisera och analysera kvantitativa och kvalitativa data.

En interdisciplinär bakgrund med djup kunskap inom området mat och hälsa och/eller mat och miljö är meriterande. Erfarenhet av litteratursökningar och litteratursammanställningar är meriterande. Då en del av kunskapen som ska sammanställas utgörs av svenska dokument ser vi helst en svensktalande kandidat.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid på 100 % under sex månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Malin Jonell, malin.jonell@su.se, eller Amanda Wood, amanda.wood@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt.

När du ansöker ber vi dig att bifoga endast personligt brev (på engelska) och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-11-04