vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-12-10.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning
Vi söker en ambitiös och skicklig individ som vill bedriva forskning inom teoretiska och fenomenologiska aspekter av axioner och liknande partiklar. Primärt finansieras anställningen genom ett etableringsbidrag från veteskapsrådet till David Marsh. Medarbetaren kommer också att vara medlemmar av teori-gruppen som leds av Frank Wilczek. Medarbetaren kommer också kunna dra nytta av en livlig interdisciplinär forskningsmiljö kring axioner som mörk materia vid Stockholms universitet, till exempel genom de aktiviteter som finansieras av ett riktat anslag i detta syfte (PI: Hiranya Peiris) från vetenskapsrådet.

Medarbetaren kommer att vara en del av Oskar Klein Centret för kosmo-partikel-fysik (www.okc.albanova.se/) i Stockholm – en rik vetenskaplig miljö som omfattar mer än ett hundra forskare aktiva i både teori och experiment inom fälten astronomi, astrofysik och partikelfysik, både vid Stockholms universitet och KTH. OKC hyser starka och aktiva forskningsprogram inom mörk materia, mörk energi, transient och multi-signal-baserad astrofysik, kosmisk strukturformation, och relaterade frågor inom partikelfysik. Postdoks är också välkomna att delta i aktiviteter vid Nordita, det nordiska institutet för teoretisk fysik.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar originell forskning inom i) astrofysikaliska signaler från axioner och liknande partiklar; ii) teoretiska aspekter av axioner i kvantfältteori och strängteori modeller. Kandidater som kan bidra till båda dessa mål är speciellt välkomna att söka, men andra kandidater kommer också tas i beaktande. Den rekryterande medarbetaren förväntas bidra till forskning och forskningsartiklar, samarbeten med både lokala och internationella partners, och presentera sitt arbete på internationella konferenser. Dagliga sysslor kan innehålla rent teoretiska beräkningar, numeriska simuleringar, eller arbete med observationell data.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och kommunikationsfärdigheter. Sökande förväntas ha en stark bakgrund inom antingen teoretisk fysik eller astropartikel-fenomenologi.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av David Marsh, david.marsh@fysik.su.se, tfn 08-553 785 97. 

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
  Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3708-20.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3708-20+ sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-12-10