vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-12-01.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning
Vi utlyser en postdoktorposition inriktad på astropartikelfysik, med fokus på indirekt detektering av mörk materia, propagering av kosmisk strålning, samt teori, modellering och observationer av gammastrålar. Anställningen kommer att finansieras av det forskningsbidrag från Vetenskapsrådets som tilldelats Tim Linden, men postdoktorn kommer att ha betydande vetenskaplig frihet att samarbeta med andra forskare inom AlbaNova.

Postdoktorerna kommer att vara den del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC; www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Postdoktorn kommer att ingå i en dynamisk forskargrupp med aktiviteter inom partikelteori, kosmologi och astrofysik, tillsammans med bl a Frank Wilczek, Tim Linden och David Marsh. Nuvarande aktiviteter inkluderar indirekta sökningar efter mörk materia, BSM-modellbyggnad, högenergiastrofysik, axionteori, och kvantberäkning.

Betydande beräkningsresurser finns tillgängliga tack vare Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Den sökande kommer också att disponera en konkurrenskraftig forskningsbudget att använda till konferensresor och inhandlandet av beräkningsresurser.

Arbetsuppgifter
Den sökande kommer att utföra teoretisk, beräkningsmässig, och/eller observationell forskning inom högenergetisk astropartikelteori. Han/hon förväntas bidra till vetenskapliga artiklar och presentera huvudresultat vid internationella vetenskapskonferenser.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid forskningsproduktivitet, kommunikationsfärdigheter, publikationshistorik, samt rekommendationsbrev. Den sökande förväntas ha en god bakgrund i antigen partikel- eller astropartikelfysik, och ett betydande intresse för dem båda. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Anställningen förväntas börja 1 september 2021, men tidigare eller senare datum är också möjliga.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Tim Linden, linden@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
  Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3601-20.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3601-20 + sökandes namn. 

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen (om en doktorsexamen ännu inte avlagts, så behöver bevis på doktorsexamen inkomma innan startdatum för anställning).
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-12-01