vid Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik. Sista ansökningsdag: 2021-01-16.

Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det samägs av KTH och Stockholms universitet. Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik, med ämnen som astrofysik, biofysik, gravitation, kosmologi och astropartikelfysik, högenergifysik, kondenserade materiens teori, samt statistisk fysik och komplexa system. Den lokala forskningen kompletteras av vetenskapliga program som sammanför grupper av ledande experter för att arbeta inom specifika ämnen under en längre tid. Det ges även goda möjligheter till samarbete med forskare vid de närliggande universiteten. Nordita har omkring 70 anställda. Mer information om Nordita finns på: www.nordita.org.

I samband med ERC Synergy project on Hidden, Entangled and Resonating Orders.

Ämne
Teoretisk kondenserad materiens fysik.

Ämnesbeskrivning
Nordita söker en kandidat för anställningen som forskare inom teoretisk kondenserad materiens fysik. Vi välkomnar ansökan från kvalificerade kandidater inom alla ämnesområden, men speciellt inom dynamik i kvatmateria, korrelerade material, samt maskininlärning och datainformatik (www.tqmatter.org). En kvalificerad kandidat skall kunna redovisa dokumenterad inflytelserik forskning, samt skall kunna visa en potential att utveckla samarbetande projekt hos Nordita.

Ansvarsområden
Forskaren komma att få chansen att utföra självständiga forskningsprogram. Det kan finnas möjlighet att få ackreditering som göra det möjligt att erhålla andra anställningar för undervisning med högre behörighetskrav.

Det är viktigt för Nordita att kontinuerligt utveckla och förnya våra forskningsområden, och vi siktar på att rekrytera en person som kan vara en ledare i våran utveckling. Erfarenhet från andra forskningsmiljöer är meriterande. Den person som blir anställd förväntas att upprätta och utveckla forskningssamarbeten med forskningsgrupperna på SU och KTH, samt samarbeta med institutioner internationellt i EU-länder och USA.

Behörighetskrav
För anställningen krävs en doktorsexamen eller motsvarande akademisk kompetens.

Bedömningsgrunder
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid redovisandet av forskingskompetens, t.ex. genom publikationer. Det är viktigt att kandidaten kan upprätta och utveckla sammarbeten i både forskning och utbildning. Det är meriterande om det inte har gått längre än 7 år (från sista ansökningdatum) sedan doktorsexamen eller motsvarande akademisk kompetens är avlagd. Ytterligare, så är det också viktigt att kandidaten är en skicklig ledare och är en aktiv medlem i forskningssamhället. Denna anställning kan ge möjligheter att undervisa kurser hos universiteten som är värd för Nordita.

Övriga upplysningar
Den anlitade forskaren kommer att få titlen Nordita Assistant Professor och bli en del av fakulteten hos Nordita. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst 5 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor, Alexander V. Balatsky, balatsky@kth.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Elizabeth Yang, tfn 08-5537 84 73, elizabeth.yang@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då engelska är arbetsspråket.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  • forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor)
  • kopia av bevis på doktorsexamen
  • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
  • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-01-16