vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2020-02-14.

Stockholms universitet är ett ledande universitet i Europa med över 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området. Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 70 anställda och 1000 studenter per läsår. Undervisningen sker på kandidat, master och doktorandnivå. Institutionen bedriver forskning inom ett  flertal områden inom marin geologi, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att rekonstruera förändringar i Holocen stormighet genom att undersöka kustdynsystem och torvmarker längs en transekt utefter Irlands, Skottlands och Färöarnas västkuster. Målet med arbetat är att sammanställa data från dessa nya lokaler tillsammans med tillgängliga paleostormdata i området för att (i) kartlägga tidigare förändringar av stormbanorna i Nordatlanten och (ii) identifiera interna och externa drivkrafter bakom stormighet. Projektet är baserat vid Stockholms universitet men har samarbetspartner vid Lunds universitet och Umeå universitet i Sverige, liksom vid Aberdeens universitet i Skottland.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer vara ansvarig för att organisera och genomföra fältarbete. Postdoktorn kommer också förväntas utföra flertalet analyser såsom kornstorleks- element- och spektralanalyser. Datering är en central del i arbetet och både luminiscens- och C14-metoder kommer att användas. Postdoktorn förväntas kunna interagera dessa multiproxydata och sätta dem i sitt sammanhang uitfrån forskningsfrågan samt ta ledningen i sammanställning och presentation av resultaten i flera artiklar inom projektet.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Kvalificerade sökanden måste ha svensk doktorsexamen eller motsvarande examen från annat land, inom geovetenskap, miljövetenskap eller näraliggande ämne.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi söker en kreativ och motiverad person med mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Du bör kunna arbete både självständigt och i grupp. I urvalsprocessen kommer särskild vikt att läggas vid din forskningsproduktion (antal publikationer i välrenomerade internationella tidsskrifter och antal som försteförfattare), erfarenhet i att organisera och genomföra fältarbete, forskningsaktivitet (nätverkande, anslagsansökningar), kommunikationsförmåga och rekommendationsbrev. Sökanden förväntas ha dokumenterad erfarenhet av paleoklimatiska rekonstruktioner, särskilt sådana som baseras på torv och flygsanddyner, liksom av oorganisk och /eller organisk geokemi, dateringsmetoder och statistisk behandling av stora multiproxydataset.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-04-20 eller enligt överenskommelse. Möjlighet kan finnas till anställning under ytterligare ett år efter avslutad anställning som postdoktor.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare och docent Malin Kylander, tfn 0707-52 18 21, malin.kylander@geo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (högst 1 sida)
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen (ej obligatoriskt men doktorsexamen måste vara avslutad innan anställningens startdatum)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2020-02-14