vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2019-12-06.

Institutionen för astronomi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, som totalt har ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Forskning bedrivs inom ett brett spektrum inom allt från planeter och astrobiologi, stjärnor och supernovor, till galaxer och kosmologi.

Projektbeskrivning
Vi söker att anställa två postdoktorer inom det ERC-sponsrade projektet Den metall-fattiga galaxen, vars huvudsakliga fokus är stjärnspektroskopi och Galaktisk arkeologi.

Arbetsuppgifter
Den ena tjänsten fokuserar på analys och tolkning av data från stora kartläggningsprojekt av miljoner stjärnor i Vintergatan. Den andra tjänsten är mer teoretiskt inriktad på utvecklandet av förbättrade modeller för strålningstransport i metall-fattiga stjärnatmosfärer i syfte att härleda ämnenas ursprung.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och produktivitet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av ledaren för ERC-projektet, biträdande lektor Karin Lind, karin.lind@astro.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer)
 • Viktigt: Referenspersonerna ska senast den 15 December 2019 skicka rekommendationsbrev via e-post till: fv-3674-19.refletters@astro.su.se

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2019-12-06