vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-01-15.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning
Fysikum söker två framstående postdoktorer/forskare för studier av kosmiska transienta fenomen med hjälp av elektromagnetiska och gravitationella budbärare. Projektet är primärt finansierat av Vetenskapsrådet med medel till forskningsmiljön GREAT (www.great.cosmoparticle.com) som tilldelats Ariel Goobar, Hiranya Peiris, Stephan Rosswog och Jesper Sollerman. Forskningen kommer att fokuseras kring projektet "Zwicky Transient Facility" (www.ztf.caltech.edu) vid observatoriet i Palomar samt tillhörande kollaborationer. 

Postdoktorerna kommer att vara en del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik OKC (www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som med specialisering rörande både teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. OKC har ett  forskningsprogram inom mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, kosmiska budbärare av olika ursprung, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva studier av elektromagnetiska transienter som uppträder i koincidens med källor av gravitationsvågor, vars ursprung antas vara sammanslagningar av kompakta objekt. Även observationer av transienta fenomen i andra våglängder eller partikelslag är av intresse. Särskilt fokus läggs vid tillämpningar för fundamental fysik och kosmologiska parameterar med hjälp av både kilonovor och supernovor,  samt gravitationell linsning av  transienta fenomen. Det kommer att finnas möjligheter för att ta fram och utveckla nya mjukvarupipelines och analys av stora datamängder från ZTF och andra uppföljningsteleskop. 

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom kosmologisk och astronomisk dataanalys, datasimulering, statistik, programmering, teoretisk och numerisk modellering. En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i fysik, astronomi eller närliggande områden.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ariel Goobar, ariel@fysik.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
  Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3288-19.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3288-19 + sökandes namn

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2020-01-15