Rubrik Sista ansökningsdag
Kommunikatör till donations- och transplantationsområdet 2020-03-08 2020-03-08
Utredare till behörighet och statsbidrag 2020-03-06 2020-03-06
Samordnare för partnerskap inom socialtjänsten 2020-03-15 2020-03-15
Ledningssamordnare 2020-03-15 2020-03-15
Utredare med specialistkompetens inom ekonomiskt bistånd 2020-03-16 2020-03-16
Analytiker/projektledare dataförsörjning Life science-området 2020-02-28 2020-02-28
Jurist till enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik 2020-03-13 2020-03-13
Systemtekniker Server 2020-03-05 2020-03-05
Jurist till enheten för Förvaltningsjuridik 2020-02-28 2020-02-28
Enhetschef till enheten för IT förvaltning och utveckling 2020-02-28 2020-02-28
Enhetschef till enheten för IT support 2020-02-28 2020-02-28
Enhetschef till enheten för IT infrastruktur 2020-02-28 2020-02-28
Förvaltningsledare – Digital arbetsplats 2020-03-01 2020-03-01
Hälsoekonom/nationalekonom 2020-03-01 2020-03-01
Webbpedagog 2020-02-26 2020-02-26
Webbpedagog 2020-02-26 2020-02-26